Nokian demarit ovat asettaneet aluevaaleihin viisi ehdokasta: Jonne Nurmi, Reetta Holopainen, Roope Lehto, Aino Nokelainen ja Arja Laitinen. Meidän ehdokkaillamme on osaamista niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammateista, esimiestyöstä ja johtamisesta, luottamustoimista ja hallinnosta kuin järjestötyöstä.

Nokian demareille aluevaaleissa tärkeitä asioita ovat

  • Ennaltaehkäisyyn panostaminen yhteistyössä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • Yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut koko hyvinvointialueella
  • Oikea-aikainen hoitoon, terapiaan ja hoivaan pääsy
  • Tiedolla johtaminen sekä vaikuttavat ja kustannustehokkaat toimintamallit
  • Tarkoituksenmukainen ja tehokas, pirkanmaalaisia kuunteleva hallinto
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen rakentuminen vetovoimaisimmaksi sote-työpaikaksi

Lisätietoa aluevaaleista sekä niissä äänestämisestä löytyy täältä.


Olen Reetta Holopainen, 35-vuotias sairaanhoitaja (AMK), yhteiskuntatieteiden kandidaatti, aviopuoliso ja koiranomistaja.

Minulla on yli vuosikymmenen pituinen sote-ura julkiselta puolelta erikoissairaanhoidossa. Ennen sitä tein lähihoitajana töitä iäkkäiden ihmisten parissa. Sittemmin opiskelin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi Tampereen yliopistossa. Opinnoissani keskityin tasa-arvopolitiikkaan sekä hallintotieteisiin, erityisesti julkisen sektorin johtamiseen. Tällä hetkellä opiskelen yhteiskuntatieteiden maisteriksi tavoitteena valmistua keväällä 2022. Lisäksi toimin erilaisissa luottamustehtävissä, kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenenä, Nokian työväenyhdistyksen johtokunnan jäsenenä (2022-2023), Nokian Demareiden viestintävastaavana sekä Nokian kaupunginvaltuuston varajäsenenä.

Sote-uudistuksessa on paljon mahdollisuuksia. Meille on luvattu yhdenvertaisemmat palvelut uudistuksen myötä, joten haluan olla lunastamassa tätä lupausta. Jokaisella ihmisellä on oikeus päästä laadukkaaseen hoitoon nopeasti ja saada palveluita omien tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten (työ)hyvinvointi sekä alan veto- ja pitovoiman kasvattaminen ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja, kun suunnittelemme laadukkaita sote-palveluita koko Pirkanmaalle.

Ehdokkaan blogiteksti.

Olen Arja Laitinen, 51-vuotias äiti ja mummu. Toimin hoivan ja osaamisen johtajana Hyvinvointiala HALI ry:sä. Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK). Sote-johtamisen osaamista olen kerryttänyt mm. Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen emba-koulutusohjelmassa. Olen työurallani työskennellyt sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, vaativasta erikoissairaanhoidosta vanhuspalveluihin. Työurallani olen toiminut perushoitajan ja sairaanhoitajan tehtävissä, sosiaali- ja terveysalan lähiesimiestehtävissä sekä johtavissa tehtävissä. Poliittisia luottamustehtäviäni tällä hetkellä ovat Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus sekä Nokian Työväenyhdistyksen puheenjohtajuus. Kuntapolitiikassa olen ollut mukana vuodesta 2005 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on historian suurin uudistus, mitä kuntakentällä ollaan tehty. Kiinnostukseni nousee sote-palveluiden kehittämisestä sekä palveluiden saatavuuden että saavutettavuuden näkökulmasta. Kiinnostustani lisää myös muiden muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien integrointi hyvinvointialueen ja peruskuntien kesken. Erityisesti ensimmäisessä aluevaltuustokaudessa kiinnostaa se, että sen aikana luodaan tulevaisuutta ja tehdään linjauksia tulevaisuuden palveluiden näkökulmasta. Hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian rakentaminen ja niistä päättäminen ovat erityisen merkittäviä palveluiden kannalta.

Tiesitkö, että olen intohimoinen penkkiurheilija ja Bc Nokian miesten ja naisten joukkueen ottelutapahtumien terveydenhuollosta vastaava?

Ehdokkaan blogiteksti.

Olen Roope Lehto, nokialainen 45-vuotias yhteisöpedagogi (AMK), kolmen lapsen isä, kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja, SDP:n Pirkanmaan piirin puheenjohtaja.

Olen kokenut kunta- ja maakuntapoliitikko, jolla on erinomaiset yhteistyöverkostot Pirkanmaalla. Olen ollut hyvinvointialueen valmistelussa mukana jo vuosia, sen erilaisten poliittisten ohjausryhmien puheenjohtajistossa. Minut tunnetaan sovittelevana ja yhteistyökykyisenä henkilönä yli puoluerajojen. Haluan olla mukana omalla panoksellani kehittämässä pirkanmaalaisille asukkaille entistä parempia sote-palveluita. Uskon, että oikein toteutettuna, puolueiden välisellä hyvällä yhteistyöllä, uudistuksella voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Ehdokkaan blogiteksti.

Olen Aino Nokelainen, terveystieteiden maisteri ja sairaanhoitaja (YAMK) Nokialta. Kahden alle kouluikäisen lapsen äitinä lapsiperhearki ja perheiden palvelutarpeet ovat minulle tuttuja ja tärkeitä.

Aluevaltuutettuna haluaisin olla turvaamassa laadukkaita ja helposti saavutettavia sosiaali- ja terveysalan palveluita Pirkanmaalle. Saavutettavuuteen voimme vaikuttaa luomalla aidosti uudenlaisia palveluita, joissa ihmisten erilaiset tarpeet ovat keskiössä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena minulle on myös todella tärkeää muistaa huomioida henkilöstön työolot ja hyvinvointi.

Vuodet kuntoutusosaston asiantuntijahoitajana ja nyt vastaavana kuntoutusohjaajana ovat opettaneet minulle yhteistyöverkostojen tärkeyden niin palveluiden kehittämisessä kuin niiden tuottamisessa. Samoja periaatteita tarvitsemme hyvinvointialueen valtuustossa voidaksemme luoda laadukkaita sosiaali- ja terveysalan palveluita jokaisen pirkanmaalaisen parhaaksi.

Ehdokkaan blogiteksti

Olen Jonne Nurmi, 31-vuotias yhteisöpedagogi (AMK) ja iltapäiväkerhon ohjaaja. Aikaisemmin olen toiminut pitkään mm. vuokratyöntekijänä. Harrastuksiini kuuluvat musiikki, liikunta ja penkkiurheilu. 

Olen ehdolla aluevaaleissa, koska koen tärkeänä olla vaikuttamassa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen kehitykseen. Omassa työssäni näen toimivien ja helposti saavutettavien palveluiden tärkeyden. Tulevan Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee olla vetovoimainen työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstään. Vain siten se pystyy tarjoamaan laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut.

Ehdokkaan blogiteksti.