Skip to content

Vastuullista työnantajaa tekemässä – Jonne Nurmi

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa jo viikon päästä. Hyvinvointialue tulee olemaan paitsi sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen ylläpitäjä ja kehittäjä, myös merkittävä tekijä työllisyyden kehityksessä. Mielenterveysongelmat, päihderiippuvuus ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä näistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys ovat merkittäviä asioita niin inhimillisesti kuin julkisen talouden kannalta.

Hyvinvointialueen tulee tehdä yhteistyötä kuntien kanssa ja luoda niille kannustimet ennaltaehkäisevien palveluiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Yhteistyö koulujen kanssa tulee olemaan tärkeässä roolissa oppilas- ja opiskeluhuollon toteuttamisessa. Lisäksi nuorisovaltuustojen sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen asiantuntijuuden hyödyntäminen on osa toimivaa kokonaisuutta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee osoittaa olevansa vastuullinen työnantaja. Epävarmuudet koronalisien maksamisessa tai julkisen ja yksityisen väliset rekrytointikiellot eivät kuulu hyvään työnantajakulttuuriin. Sen pitää edistää avointa työilmapiiriä ja mahdollistaa palautteen antaminen ilman pelkoa seuraamuksista.

Pidän tärkeänä, että työmarkkinapöydissä saataisiin päätettyä pitkäkestoisesta palkkaus- ja työhyvinvointiohjelmasta, jolla varmistetaan nykyisten ja tulevien ammattilaisten pysyminen alalla.

Vastuullinen työnantaja huomioi päätöksenteossa myös vaikutukset ympäristöön. Tulevia tilaratkaisuja tehtäessä onkin pidettävä esillä mahdollisuutta puurakentamisen hyödyntämiseen.

Jonne Nurmi