Tervetuloa Nokian Demareiden aluevaalit -sivulle! Täältä löydät yleistä tietoa sote-uudistuksesta, Pirkanmaan hyvinvointialueesta sekä aluevaaleista.


Mistä on kyse?

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa:

 • Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueiden asukkaille
 • Parantaa palveluiden saatavuutta
 • Kaventaa terveyseroja
 • Turvata työvoiman saanti
 • Vastata väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin
 • Hillitä kustannusten kasvua

Mistä aluevaaleissa äänestetään?

Tammikuussa 2022 pidetään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit, jossa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Hyvinvointialueilla on itsehallinto, joissa aluevaltuustot käyttävät ylintä päätösvaltaa. Pirkanmaan aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua. Aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

Aluevaltuutetuilla on edessään suuri vastuu, koska he ovat päättämässä hyvinvointialueen asukkaiden jokapäiväiseen arkeen vaikuttavista lähipalveluista ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi valtuutetut saavat olla suunnittelemassa täysin uudenlaisten toimintamallien täytäntöönpanoa.


Ketä ja milloin voin äänestää?

Asuinpaikkasi määrittelee sen, minkä hyvinvointialueen ehdokkaita voit äänestää. Jos asut Pirkanmaan maakunnan alueella, voit äänestää ketä tahansa Pirkanmaan aluevaaleihin ehdolle asettunutta henkilöä.

Ennakkoäänestykseen äänestyspaikan voi valita vapaasti. Vaalipäivänä voit äänestää äänioikeusilmoituksessa ilmoitetussa äänestyspaikassa.

Mikä on Pirkanmaan hyvinvointialue?

Pirkanmaan hyvinvointialue. Lähde: https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue/Tietoa_hyvinvointialueesta
Pirkanmaan hyvinvointialue. (Kuvan lähde)

Pirkanmaalla sote-palvelut sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaan hyvinvointialue on väestöpohjaltaan Suomen suurin. Se toimii Pirkanmaan maakunnan alueella. Hyvinvointialueesta tulee Pirkanmaan suurin työnantaja, sillä se työllistää noin 18 000 henkilöä. Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvat esimerkiksi seuraavat palvelut:

 • Perusterveydenhuolto
 • Erikoissairaanhoito
 • Ensihoito
 • Palo- ja pelastustoiminta
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveyspalvelut
 • Päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuntoutus
 • Aikuissosiaalityö

Muistathan käyttää äänioikeuttasi!


Lähteet ja lisätietoa

Yleistä tietoa sote-uudistuksesta ja hyvinvointialueista: soteuudistus.fi/hyvinvointialueet
Tietoa aluevaaleista: vaalit.fi/aluevaalit
Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueesta:  tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Pirkanmaan_hyvinvointialue