Kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunnassa käsitellään muun muassa kunnallistekniikkaa, kaavoitusta ja maankäyttöä, elinkeino- ja työllisyysasioita sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa.

Lautakunta seuraa toimialaansa kuuluvien asioiden kehittymistä Nokialla ja vastaa palveluiden tuloksellisesta järjestämisestä.

Lisätietoa kaupunkikehityslautakunnasta.


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluu muun muassa perusopetus, varhaiskasvatus, toisen asteen koulutus sekä vapaa-ajan palvelut.

Lautakunta seuraa toimialaansa kuuluvien asioiden kehittymistä Nokialla.

Sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä.

Lisätietoa sivistyslautakunnasta.


Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimialaan kuuluu muun muassa rakennetun elinympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, hyvän rakentamistavan edistäminen, ympäristönsuojelu sekä rakentamisen valvonta.

Lautakunta seuraa toimialaansa kuuluvien asioiden kehittymistä Nokialla. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä.

Lisätietoa rakennus- ja ympäristölautakunnasta.


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Arvioinnin tuotoksena lautakunta luovuttaa valtuustolle vuosittaisen arviointikertomuksen.

Lisätietoa tarkastuslautakunnasta.


Keskusvaalilautakunta

Valtuuston vaalilautakunta


Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto


Pirkan opiston jaos

Eija Nevala