Mistä on kyse?

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää muun muassa kaupungin talousarviosta, kaupunkistrategiasta ja hallintosäännöstä.


Lisätietoa

Lisätietoa Nokian kaupunginvaltuustosta: https://www.nokiankaupunki.fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/

Lisätietoa kuntavaaleista: https://vaalit.fi/kuntavaalit

Milloin voin äänestää?

Kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina samaan aikaan aluevaalien kanssa.

Seuraavat kuntavaalit pidetään 13.4.2025

Ennakkoäänestys kotimaassa 2.–8.4.2025

Ennakkoäänestys ulkomailla 2.–5.4.2025

Muistathan käyttää äänioikeuttasi!