Skip to content

Valtuustoaloite 28.8.2017 Henkilökohtaisen avustajan suojavaatteet

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupungissa arvioidaan uudelleen vammaisen henkilön avuntarpeeseen liittyvien, henkilökohtaisen avustajan suojavaatteista syntyvien kustannusten korvaamista.
Suojavaatteet ja henkilösuojaimet eivät kuulu hoitotarvikejakeluun ja näin ollen vammaiselle henkilölle on jäänyt henkilökohtaisen avustajan käytöstä kustannuksia, joita kaupunki ei ole korvannut.
STM:n asiakasmaksuista annetun lain 4§ mukaan kunta ei voi päätöksillään kaventaa vammaisen henkilön oikeutta saada henkilökohtaista apua jättämällä korvaamatta kustannuksia, jotka ovat tehtävän hoitamisen kannalta välttämättömiä ja kohtuullisia. Näihin kuluihin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi eräät yksilölliset suojavarusteet, jos ilman niitä avustamistilanne on kohtuutonta. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupungissa arvioidaan uudelleen mm. se onko kohtuullista, että henkilökohtainen avustaja suorittaa virtsakatetroinnin asiakkaalle ilman suojahanskoja tai osallistuu asiakkaan suihkutuksiin omissa vaatteissaan ilman kumisaappaita ja suojaessua?

Nokialla 28.9.2017
SDP:n valtuustoryhmästä 9 valtuutettua