Skip to content

Valtuustoaloite 14.2.2022 Päivärinteentien liikenneturvallisuuden parantaminen

Päivärinteentie on Viholassa sijaitseva tieosuus alkaen Orvokin päiväkodin kulmalta päättyen entiselle Viholan kioskille. Tie on ollut jo vuosikymmenten ajan bussireittinä ja vilkkaasti liikennöity, liikennemäärät ovat kasvaneet huimasti alueen asutuksen kasvettua. Ikävä kyllä, myös ajonopeudet ovat kasvaneet vaarallisen voimakkaiksi.

Tie on hyvin kapea ja koko sen matkalla on asuinrakennuksia, jotka ovat hyvin lähellä tietä, eli usean talon pihasta on käynti suoraan vilkkaasti liikennöidylle tielle. Päivärinteentiellä ei ole jalkakäytäviä. Tien varrella asuu lapsiperheitä ja lasten täytyy käyttää tätä tietä koulureittinään päästäkseen kulkemaan Viholan kouluun.

Kuntalaispalautetta tien vaarallisuudesta on tullut paljon, huoli etenkin pienten koululaisten turvallisuudesta on kova. Alueen asukkaat ovat vuosien saatossa yrittäneet saada parannusta asiaan.

Päivärinteentielle on aikoinaan 90-luvulla tehty kahteen kohtaan kavennukset tarkoituksena hillitä ajonopeuksia. Kavennukset ovat puoliympyrän muotoiset molemmilla kaistoilla, näiden kohdalla liikennemerkit kertovat väistämisvelvollisuudesta kohdattaessa. Vuosien saatossa kavennukset ovat osoittautuneet täysin toimimattomiksi, koska ne ovat painuneet tien pinnan tasolle ja niiden yli voi ajaa suoraan hidastamatta ajonopeutta. Näillä kavennuksilla ei ole ollut vuosiin mitään merkitystä eivätkä ne aja asiaansa tässä kunnossa. Tiellä ajetaan usein merkittävää ylinopeutta ja kiihdytellään, samaan aikaan kapean tien reunaa kulkee pieniä koululaisia ja muita jalankulkijoita.Useita läheltäpiti-tilanteita on sattunut vuosien varrella.

 Ensisijaisesti tiellä olevat hidasteet tulisi korjata nykyaikaisiksi ja toimiviksi, jotta ajonopeuksia saataisiin hillittyä. Meillä Nokialla on useita hyviä esimerkkejä toimivista hidasteista, jotka ovat parantaneet liikenneturvallisuutta merkittävästi. Ei ole kenenkään etu, että tiellä on kavennukset jotka eivät edistä liikenneturvallisuutta.

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitämme, että Päivärinteentien liikenneturvallisuuden edistämiseksi ryhdytään selvittämään hidasteiden korjaamista sekä ylinopeuksien hillitsemiseksi osoittamalla tieosuuden nopeusrajoitukseksi erillisin liikennemerkein 40 km/h.

Nokialla 14.2.2022    Katri Helenius, kaupunginvaltuutettu, sdp sekä sdp:n valtuustoryhmästä Marko Asell, Reino Ojala, Roope Lehto, Arja Laitinen, Riikka Puntalo ja Nina Heikkilä sekä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.