Skip to content

Arja Laitinen: Mira Potkosen ulkosalin avajaispuhe

Mira Potkonen, hyvät kutsuvieraat, nokialaiset, 

tervetuloa olympiamitalisti Mira Potkosen nimeä kantavan ulkosalin avajaisiin. Olen valtavan iloinen siitä, että Nokian kaupunki on voinut palkita Miran saavutuksen näin konkreettisella tavalla. Tavalla, josta jää pysyvä jälki Nokian kaupunkiin ja nokialaisille. Ulkosali mahdollistaa ison joukon nokialaisista liikkumisen ja omasta itsestä huolehtimisen. 

Tänään täällä Menkalassa näemme miten maksuton ulkosali tarjoaa liikkujille mahdollisuuden monipuoliseen lihaskuntoharjoitteluun. Ulkosalin laitteet on suunniteltu ja valittu yhdessä Mira Potkosen kanssa. Ulkosalilla pystyy kehittämään koko vartalon päälihasryhmiä. Jokaisessa laitteessa on kuvallinen ohjeistus sekä QR-koodit, joten ne soveltuvat myös aloittelijoille. Kiitos Miralle yhteistyöstä ja innostumisesta tämän projektin läpiviennissä.

Sijainniltaan Menkalan ulkosali mahdollistaa myös vanhempien oman liikkumisen lasten harrastusten aikana ja siten tukee koko perheen hyvinvointia. 

Hyvät kuulijat, 

kun sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueille, jäi kuntiin edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Tämä tehtävä on iso ja se kulkee läpi kaupungin kaikkien palvelualueiden. Jotta onnistumme annetussa tehtävässä, tarvitaan työhön meidät kaikki. Se, mitä kaupunki voi tehdä kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen on vain pieni osa kokonaisuutta. Tämä ulkosali on yksi osa, mutta edelleen tarvitsemme oman motivaatiomme tulla tänne ja harjoitella. 

UKK-instituutti on tutkinut, selvittänyt ja kartoittanut hyvin paljon eri ikäisten ihmisten liikkumista ja liikkumisen vaikutuksia opiskeluun ja työelämään. Monesti heikentynyt kunto kosketaan henkilön yksilöllistä kykyä jaksaa hyvinkin hektisessä työelämässä. Samalla myös työntekijöiden heikkenevä fyysinen kunto haastaa työurat ja talouden. 

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari piirtää jo kuvaa, jossa 2020- ja 2030-luvulla tapahtuva edelleen jatkuva kestävyyskunnon heikentyminen haastaa työväestön terveyden, toimintakyvyn, työurien pidentämisen ja työn tuottavuuden. Hän näkee myös, että tällä kehityksellä ei erityisesti hiemankaan fyysisesti vaativammissa työtehtävissä tulla tulevina vuosikymmeninä enää näkemään yli 50-vuotiaita työntekijöitä. 

Työvoimatilanteessa, jossa olemme juuri nyt työvoiman saatavuuden suhteen tämä skenaario kuulostaa korvaani todella hurjalta. Käytettävissä olevan työvoiman pienentyessä olisi entistä suurempi tarve saada kaikki työikäiset ikäluokat työhön ja pitää heidät toimintakykyisenä.

Sen lisäksi, että liikkumisen ja liikkumattomuuden vaikutuksia voidaan yllä olevan mukaan vertailla ja skenaarioida rahassa on liikkumisella selviä vaikutuksia henkilön itsensä kokemaan hyvinvointiin. Edelleen UUK-instituutin tutkimuksissa on noussut esille se, miten runsaampi liikkuminen ja parempi kestävyyskunto ovat yhteydessä parempaan koettuun työkykyyn. Koettu työkyky kuvaa yksilön voimavarojen, työn vaatimus- ja kuormitustekijöiden sekä ympäristötekijöiden välistä moniulotteista kokonaisuutta. Liikkeelle lähtö, reipas kävely keskustassa, patikointi Ruutanassa, Kivikeskulla tai Luodon saaressa sekä harjoittelu tämän ulkosalin kaltaisissa olosuhteissa lisää siis positiivisesti kokemaamme työkykyä.

On myös tutkittua tietoa siitä, miten voima- ja lihasharjoittelu auttaa meitä kaikkia. Erityisen tärkeää se on ikääntyneiden elämässä. Maailmanlaajuiset kaatumisten ehkäisyn suositukset pitävät sisällään monipuolisia tasa-paino ja voimaharjoitteita, joiden intensiivisen alkuvaiheen jälkeen harjoittelun tulisi jatkua läpi elämän. 

Hyvät avajaisvieraat, 

Nokian kaupunki tekee laaja-alaisesti työtä liikunnan ja hyvinvoinnin saralla. Nokian kaupungin liikkumisen ja urheilun olosuhdetyö 2020–2025 suunta-asiakirja sekä Hyvinvointiohjelma 2022-2030 ovat asiakirjoja, joilla tätä työtä ja yhteistyönrakenteita linjataan, toteutetaan ja seurataan. Hyvinvointiohjelma on kaupunginvaltuuston eli kunnan ylimmän johdon strateginen päätös, joilla kunnassa edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Nokian kaupungin johtoryhmä ohjaa ja monialaisesti asiantuntijoista koottu hyvinvointiryhmä koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kaupungin tasolla. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan palvelualueet ja työntekijät.

Seuraparlamentti, kuntalaisten kuuleminen sekä mukana ottaminen uusien liikuntatilojen suunnitteluun on osa stretagiaa, mutta myös osallistamista. Osallisuuden kautta näemme, että tilat ja toimenpiteet tulevat myös entistä paremmin palvelemaan nokialaisia yksilöitä, yhteisöjä ja seuroja. 

Avajaisvieraat,

näillä avaussanoilla totean Menkalan ulkosalin avatuksi ja vielä, että koska liikkumisen ja hyvinvoinnin vaikutusten saaminen ei ole iästä kiinni, eikä missään vaiheessa ole liian myöhäistä aloittaa – niin aloitetaan tänään. 

Tervetuloa.

24.9.2023 Arja Laitinen