Skip to content

Tammisunnuntain puhe 2017, Jonne Nurmi

Arvoisat työväenliikkeen edustajat, hyvät toverit.

Olemme perinteen mukaan kokoontuneet muistamaan 
vakaumuksensa puolesta kaatuneita ja 
kunnioittamaan heidän työtään vähempiosaisten elämän 
ja elinolosuhteiden parantamiseksi. 
Heitä, jotka menettivät uskonsa yhteiskunnan 
haluun auttaa vähempiosaisia ja että paras 
tapa korjata asia on ottaa oikeus omiin käsiin. 
Nyt voidaan arvioida, oliko se oikea ratkaisu, 
mutta näiden ihmisten elämäntilannetta on 
tämän päivän arvostelijoiden vaikea ymmärtää.

Sata vuotta sitten, Suomen itsenäistymistä 
kohti mentäessä, ihmisten jakautuminen 
eri leireihin oli syvä. Toisen maailmansodan 
jälkeen saimme elää pitkään kehittyvässä maassa 
ja maailmassa, mutta nyt nuo uhkakuvat ovat 
jälleen ajankohtaisia. Vastakkainasettelu, 
itsekkyys ja vääränlainen nationalismi leviävät 
eri puolilla maailmaa. 
Lisäksi suvaitsevaisuus eri ihmisryhmiä kohtaan 
on koetuksella.

Uskoa tulevaisuuteen heikentävät korkea 
työttömyys ja että työllä ei aina tulla toimeen. 
Myöskin varakkaiden osallistuminen yhteisiin 
talkoisiin on vähintäänkin kyseenalaista. 
Vaikeina aikoina, kun rahat ovat vähissä, 
punnitaan se, mikä on kenellekin tärkeää. 
Meidän tulee puolustaa avointa ja oikeudenmukaista 
Nokiaa ja Suomea, sen me olemme velkaa näille kaatuneille.

Hyvät ystävät

Nokia täyttää tänä vuonna 80 vuotta. 
Yksi osa juhlallisuuksista kohdistetaan tänne 
vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille. 
Nokialaiset osoittavat kunnioitustaan näille 
työväenluokan taistelijoille. 
Jokaiselle tänne haudatulle 360 ihmiselle tulee 
oma laatta henkilötietoineen. 
Huhtikuussa 2018 saapuu Tampereen piispa 
haudalle siunaamaan heidän leposijansa. 
Tämä suoritetaan myös Suoniemellä ja Tottijärvellä. 
Kustannuksista vastaavat Nokian 
ammattiosastot ja työväenjärjestöt.

Hyvät kuulijat

Sanotaan että historia opettaa. 
Toivon sen olevan totta. 
Että maailman kansalaiset ja erityisesti sen 
johtajat ymmärtäisivät nykyistä paremmin ihmisarvon 
ja inhimillisen yhteiskunnan merkityksen. 
Viime kädessä sen ymmärtäminen voi pelastaa maailman.

Hyvät toverit

On hienoa nähdä työväenliike yhteisessä rintamassa. 
Muistetaan, että terve sydän on vasemmalla ja punainen.