Skip to content

Raisa Ojala: Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta – SDP ja Pride

Aikana, jolloin Suomen ministereiltä löytyy päivä toisensa jälkeen entistä rasistisempia, synkempiä ja epäinhimillisempiä taustoja, on Priden viettäminen entistäkin tärkeämpää!

Pride-tapahtumat ovat monimuotoisia ja kattavat laajan kirjon ihmisiä eri kulttuuritaustoista. Ne tarjoavat mahdollisuuden kohtaamiseen ja vuoropuheluun eri yhteisöjen välillä. Kohtaaminen ja keskustelu edistävät monimuotoisuuden hyväksymistä ja vahvistavat käsitystä siitä, että me kaikki olemme osa samaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Pride-tapahtumat tarjoavat myös enemmistölle tilaisuuden olla vähemmistöjen rinnalla ja osoittamassa, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yhteisiä päämääriä. Yhteiskunnan enemmistöllä on voimakas vaikutusmahdollisuus. Se voi joko vahvistaa syrjintää ja ennakkoluuloja tai toimia muutoksen ajurina kohti avoimuutta ja hyväksyntää.  Enemmistön tulee ottaa vastuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä, jotta voimme luoda yhteiskunnan, jossa jokainen yksilö voi elää vapaasti ja turvallisesti ilman pelkoa syrjinnästä tai stigmatisoinnista.

Itselleni sosialidemokraattisten arvojen perusta on siinä, että jokaisella ihmisellä on yhtäläiset mahdollisuudet, arvo ja oikeudet riippumatta esimerkiksi omasta taustastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään. Pride-tapahtumat edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, tarjoten turvallisen ympäristön, jossa kaikki voivat tuntea itsensä hyväksytyiksi ja arvostetuiksi sellaisina kuin he ovat. Yksi sosialidemokraattisten arvojen kulmakivistä on ihmisten välinen solidaarisuus ja yhteisöllisyys. Pride-tapahtumat tuovat ihmiset yhteen ja vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskuudessa.

Pride-tapahtumien tärkeys ei rajoitu pelkästään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon edistämiseen. Ne ovat merkittäviä kaikille yhteiskunnan jäsenille, jotka arvostavat tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja yhteisöllisyyttä. Ne ovat tilaisuuksia oppia, lisätä ymmärrystä ja rakentaa yhteiskuntaa, joka kunnioittaa kaikkia sen jäseniä.

Nokia Pride -tapahtuma järjestetään la 15.7. Kello 10 on perhetapahtuma Tehdassaaressa, klo 12.30 lähtee kulkue Tehdassaaresta Poutunpuistoon ja klo 13-16 järjestetään pääjuhla ja Pride-piknik Poutunpuistossa. Nokian demarit jakavat Tehdassaaressa kaasupalloja sateenkaarilipun väreissä ja sään salliessa jätskejä Poutunpuistossa.

Tule mukaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta! Nähdään!

Raisa Ojala

kaupunginvaltuutettu

Nokian Työväenyhdistyksen toiminnanjohtaja