Skip to content

Viisivuotiaana esiopetukseen – Sisko Nevala

Osalla nokialaisista viisivuotiaista lapsista on mahdollisuus ensi syksynä osallistua maksuttomaan kaksivuotiseen esiopetukseen. Nokian kaupunki on valittu mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kokeiluun. Nokia on mukana kokeilun kolmannessa vaiheessa, sillä kokeiluja on toteutettu jo vuosina 2018–2020.

Nokia on aloittanut aikoinaan kuusivuotiaiden maksuttoman esiopetuksen ensimmäisten joukossa. Paljon oli silloin keskustelua ja huolta siitä, miten lasten lapsuus lyhenee ja mitä ne lapset sitten peruskoulussa tekevät. Asia oli aikoinaan tosi mullistava ja keskustelua herättävä. Tänään kuusivuotiaiden esiopetus on jo luonnollinen ja oman paikkansa löytänyt tärkeä osa lapsen opinpolun alkua.

Nämä samat kysymykset kuin kuusivuotiaidenkin esiopetuksen aloittamisen kohdalla, ovat ajankohtaisia varmaan monen huoltajan ja ammattilaisenkin ajatuksissa nyt kun Nokialla aloitetaan viisivuotiaiden esiopetuskokeilu. Esiopetuksen pidentämistä kaksivuotiseksi perustellaan koulutuksellisella tasa-arvolla sekä esiopetuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämisellä. Kokeilu luo pohjaa kaksivuotiselle esiopetukselle, mikä on sangen yleistä länsimaissa. Kokeiluun liittyvän tutkimuksen avulla selvitetään toiminnan vaikutuksia lapsen kehittymiselle ja oppimisedellytyksiin sekä sosiaalisiin taitoihin. Kokeilu kerää myös tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheiden valintoihin ja huoltajien työllisyyteen.  

On hieno huomata, että Nokia on päässyt mukaan kokeiluun ja tutkimukseen. Tämä on yksi tapa kunnan osoittaa halunsa toimia lapsiystävällisenä kuntana. Nokia kieltäytyi toteuttamasta varhaiskasvatukseen kohdistettuja heikennyksiä ja sen sijaan tavoittelee varhaiskasvatuksen parempaa laatua ja korkeampaa osallistumisastetta. Luotan siihen, että osaava varhaiskasvatusväki tekee viisivuotiaiden esiopetuspäivistä mielenkiintoisia, lapsia kiinnostavia ja innostavia, joissa leikillä on keskeinen osuus.

Sisko on erityisopettaja ja ehdolla Nokian demareiden listalla kuntaaaleissa 2021. Siskoon pääset tutustumaan tarkemmin tästä.