Skip to content

Vanhustyö tarvitsee tekijänsä – Katri Helenius

Ajankohtainen ja tärkeä aihe myös meillä Nokialla on se, mistä saadaan riittävästi osaavaa ja koulutettua hoitohenkilökuntaa vanhustyöhön?  Yli 170 000 kuntatyöntekijää jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana, hoitoalalta 29 000. Vastaavana aikana pelkästään lähihoitajia yli 18 000 henkilöä. Puhutaan todella suurista määristä hoitajia etenkin vanhustyössä. Eläköitymisen lisäksi uusi laki henkilöstömitoituksesta lisää hoitajien tarvetta alalle. Nokialla ikäihmisten määrä kasvaa lähivuosina. Hoitajapula näkyy jo nyt Nokialla. Alan houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta lisätään palkkauksen saattamisessa työn vaativuutta vastaavalle tasolle. Tärkeää henkilöstön jaksamisen tukemisessa on myös se, että hoitaja saa keskittyä nimenomaan hoitotyöhön työtehtävissään, kun puhutaan välittömästä ja välillisestä hoitotyöstä. Vanhustyön tilanteeseen on syytä tarttua akuutisti myös tulevalla valtuustokaudella. 

Hyvä hoiva perustuu luottamukselliseen ja turvalliseen hoitosuhteeseen asukkaan/asiakkaan ja hoitajan välillä. Henkilöstöresurssi vaikuttaa aina myös asukasturvallisuuteen. Jokaisella vanhuksella on oikeus hyvään hoitoon turvallisessa ympäristössä, olipa se sitten omassa kodissa tai palveluasumisen piirissä. Hoitajilla tulee olla resursseja perushoidon ja huolenpidon lisäksi huomioida työssään asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Asiakkaiden erilaiset muistisairaudet lisääntyvät ja vaativat hoitajilta ammattitaitoa ja osaamista, mutta ennen kaikkea, sitä tärkeintä: aikaa kohdata ihminen, olla läsnä ja elää mukana hetkessä. 

Nyt olisikin Nokialla tärkeää pohtia miten lisätään alan vetovoimaisuutta ja turvataan vanhusten hyvä ja laadukas hoito. Väestön ikääntyessä Nokialla erilaisten palvelujen tarve kasvaa, joten monia seikkoja tulee huomioitavaksi, kun ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma Kotoisa ehtoo tarkistetaan uudella valtuustokaudella. Kuntavaaleissa 2021 valitaan uudet päättäjät päivittämään Kotoisa ehtoo – ohjelmaa. Kenet sinä valitset siihen tehtävään?

Katri Helenius on lähihoitaja ja ehdokkaana Nokian demareiden listalla kuntavaaleissa 2021. Katriin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.