Skip to content

Vammaispalvelumatkat – Tanja Hakala

Tampereella on jo jokusen vuoden vammaispalvelumatkat hinnoiteltu joukkoliikenteen arvokorttihinnoittelun mukaan. Maaliskuun alusta näin on myös Nokialla. Toin hinnoittelun eriarvoisuutta voimakkaasti esille vammaisneuvostossa. Tilanne oli kovin kyseenalainen Suomen vuonna 2016 ratifioiman YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

Lopullisen sysäyksen asian korjaamiseksi teki palvelun hinnan nousu vuoden vaihteessa. Siinä missä joukkoliikenteen käyttäjän arvokorttihinta nousi 0,10€/ matka nousi vammaisten matkan hinta 0,50€/ matka. Aikuiset joukkoliikenteen käyttäjät maksoivat näin ollen matkastaan 1,98€/ matka ja vammaiset matkastaan 3,50€. Melkein kaksinkertaisen hinnan. Vammaisten liikkuminen on muutenkin rajattu pääsääntöisesti 18 yhdensuuntaisen matkaan/kk. Eli he pääsivät käymään kaupassa, kylässä, teatterissa, kirjastossa tai apteekissa vain yhdeksän (9) kertaa kuukaudessa. Heidän kohdallaan, kun kävely tai pyöräily ei edes pienillä matkoilla ole mahdollista. Talvella liikkuminen on entistä hankalampaa. Tätäkin taustaa vasten oli matkojen melkein kaksinkertainen hinnoittelu täysin kohtuuton.

Niinpä vammaisneuvostona teimme esityksen perusturvalautakunnalle asian saattamiseksi YK:n vammaissopimuksen edellyttämälle tasolle. Lautakunta päätyi kanssamme samalle linjalle. Näin myös nokialaiset vammaiset voivat nauttia liikkumisestaan taloudellisesti yhdenvertaisena joukkoliikenteen käyttäjien kanssa.