Skip to content

Kaupunginvaltuuston 16.8.2021 tekemät valinnat luottamustoimielimiin

Valtuustokauden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa, 16.8.2021 valittiin luottamushenkilöt kunnallisiin ja seudullisiin toimielimiin. Nokian demareiden valinnat näet alta.

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta
Varsinainen jäsen:
Vpj. Reino Ojala
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Pj. Arja Laitinen
Kaupunginhallitus
Varsinainen jäsen:          Henkilökohtainen varajäsen
Pekka Mellin 1.vpj.          Marko Asell
Riikka Puntalo Raisa Hiltunen
Keskusvaalilautakunta
Varsinainen jäsen:          Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
Vpj. Tiina Kuusisto          6. Eija Nevala
Tarkastuslautakunta
Varsinainen jäsen:          Henkilökohtainen varajäsen:
Sari Roivas                 Jari Roslöf
Kaupunkikehityslautakunta
Varsinainen jäsen:          Henkilökohtainen varajäsen:
Vpj. Kari Vellonen           Esa Alanne
Tuula Valkama              Kirsi-Maria Palander
Perusturvalautakunta
Varsinainen jäsen:          Henkilökohtainen varajäsen:
Nina Heikkilä                Reetta Holopainen
Jonne Nurmi                Ossi Packalèn
Sivistyslautakunta
Varsinainen jäsen:          Henkilökohtainen varajäsen:
Pj. Roope Lehto            Tommi Suvela
Katri Helenius              Sisko Nevala
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Varsinainen jäsen:          Henkilökohtainen varajäsen:
Lasse Nieminen            Tiina Kuusisto
Sanna Ojala                 Henna Peltola
Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta
Varsinainen jäsen:
Esa Alanne
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Lasse Nieminen
Käräjäoikeuden lautamiehet
Anna-Liisa Malmi
Pirkanmaan liiton edustajainkokous
Varsinainen jäsen:           Henkilökohtainen varajäsen:
Roope Lehto                 Reino Ojala
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto
Varsinainen jäsen:          Henkilökohtainen varajäsen:
Reetta Holopainen Mari Kivioja-Kotiranta