Skip to content

Valtuustoaloite Yhdenvertaista palvelua kaikille- merkin hakemiseksi

Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan jo 1.1.2015, yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 10.6.2016 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta 22.12.2016. Kaikissa oikeusnormissa korostetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta saada palvelua ja päästä palveluihin. Tämä velvoite koskee sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Nokian kaupunki ottaa käyttöön Yhdenvertaista palvelua kaikille – merkin. Merkin käyttöönotto tarkoittaa sitä, että jatkossa kaikessa toiminnassa tietoisesti mietitään miten ko. oikeusnormien velvoitteet saadaan täytettyä. Tämä edellyttää edellä mainittujen oikeusnormien huomioimista viranhaltijoiden taholta jo asioiden valmisteluvaiheessa sekä vammaisvaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa.

Merkin käyttöönotto ei edellytä, että palvelut olisivat valmiiksi esteettömiä ja saavutettavia , vaan sitä, että jatkossa esteettömyyteen pyritään ja siihen asennoidutaan positiivisesti.

Esteettömyys ja saavutettavuus hyödyttävät lopulta ihan kaikkia kuntalaisia.
”Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin hyödyt:
• Yhä useampi asiakas pääsee hyödyntämään palvelua.
• Palvelusta tulee laadukkaampaa.
• Asiakastyytyväisyys kasvaa.
• Palveluntarjoajan positiivinen imago vahvistuu.
• Luo yhdenvertaista työkulttuuria.

Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki on lupaus positiivisesta asenteesta esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta kohtaan. Nokian kaupunki voisi olla esimerkkinä kaikille kaupungin alueen muillekin toimijoille ja palvelutarjoajille.

Lisätietoa löytyy Invalidiliiton sivuilta:

Nokialla 22.3.2021

Sosialidemokraattisesta valtuustoryhmästä

Arja Laitinen
Marko Asell
Roope Lehto
Reino Ojala
Raisa Hiltunen
Kari Vellonen