Skip to content

Valtuustoaloite puistokäytävien esteettömyydestä

Penttilänpuisto on keidas keskellä Nokiaa. Sen soisi olevan kaikkien nokialaisten käytettävissä. Puistokäytävät ovat kuitenkin päällystetty niin suurijakoisella soralla, että se vaikeuttaa merkittävästi tai estää kokonaan liikkumista puistossa apuvälineiden ja esimerkiksi lastenvaunujen ja – rattaiden kanssa. Suurimpana ongelma on Penttilänpuiston pohjoispuolella.

Asiaa on pyritty selvittämään liikuntapaikkapäällikön kanssa. Häneltä saadun tiedon mukaan Penttilänpuiston puistokäytävien kivituhkaamisesta on puhuttu, mutta siihen ei ole lähdetty, koska näitä käytäviä ei ole määritelty esteettömiksi käytäviksi. Viestinvaihdon yhteydessä selvisi, että Nokialla ei ole esteettömiksi määriteltyjä puistokäytäviä lainkaan. Ei ole mahdollista, että kaupungin keskeisin puisto, viher- ja virkistysalue ei lähtökohtaisesti ole kaikkien käytettävissä vaan edellyttää erillistä esteettömäksi merkitsemistä. Eikä varsinkaan, kun hankaluus on tunnistettu puistopuolella.

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen Nokian sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Penttilänpuiston puistokäytävät merkitään viipymättä esteettömiksi puistokäytäviksi ja niiden asianmukainen päällystäminen tehdään kesän 2021 aikana kaupunkikehityksen budjetin raameissa tai asia valmistellaan vuoden 2022 talousarvioon. Samalla tehdään suunnitelma kaupunkipuistojen puistokäytävien merkitsemisestä esteettömiksi viipymättä, jossa puistot ovat jatkossa kaikkien kuntalaisten käytettävissä.

Nokialla 14.6.2021Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä”