Skip to content

Valtuustoaloite moposuoran rakentamiseksi

Aloitteen tarkoituksena on saada nokialaisille mopoilijoille käyttöönsä virallinen, muulta liikenteeltä eristetty turvallinen moposuora.

Liikennekäyttäytymisen turvaamiseksi on tärkeää hallita ajoneuvo, jota ajaa, jotta pystyy keskittymään ympärillä olevaan liikenteeseen täysipainoisesti. Mopo on ensimmäisiä ajoneuvoja, joka mahdollistaa nuoren liikkumisen paikasta toiseen ja osalla mopoista muodostuu elinikäinen harrastus. Mopokorttia ajettaessa, mopotutkinto sisältää vain teoriakokeen ja käsittelykokeen, ajokoetta ei järjestetä. Käytännössä ajokorttiluvan myöntää kotipaikan poliisi ja edellytyksenä on EAS-koulutuksen (Ensimmäistä Ajokorttia Suorittavan -koulutus) suorittaminen. Sen voi hankkia kursseja järjestäviltä autokouluilta tai viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa sekä omastaan, että muiden liikenteessä kulkevien turvallisuudesta, autokoulut tarjoavatkin vapaaehtoista ja maksullista ajo-opetusta ajokorttiopetuksen yhteydessä. Nokialla ei ole virallista ajoharjoittelupaikkaa, jossa voisi itsenäisesti opetella hallitsemaan mopolla ajamista tai jossa voisi kokoontua mopoilemaan.

Lehtien palstoilta ja sosiaalisesta mediasta saamme lukea varsinkin kesäaikaan keskusteluja mopoilun meluhaitoista sekä parkkipaikalle kokoontuvista mopoilijoista, jotka häiritsevät osaa kuntalaisista kokoontumisillaan. Mopoharrastus on tärkeä osa nuorten arkea ja mopoiluun harrastuksena kuuluu miitit, joissa mopoilijat kokoontuvat ajamaan ja tutustumaan toisiinsa. Nokialla ei ole virallista moposuoraa tai aluetta, jossa tämänkaltainen harrastaminen on mahdollista. Nokialla sijaitsevaa Ajoharjoitteluradan hyödyntämistä mopoharrastajien käyttöön voisi lähteä selvittämään yhtenä mahdollisena moposuoran sijoituspaikkana.

Moposuora on yleiseltä liikenteeltä suljettu tienpätkä tai alue, jossa voi harjoitella mopon hallintaa. Sen tavoitteena olisi parantaa liikenneturvallisuutta ja meluhaittoja. Moposuora tarjoasi tekemistä sekä päihteettömän, ilmaisen ja turvallisen paikan kokoontua ja harrastaa mopoilua. Suoran huoltamisesta ja pelisäännöistä ja vastuukysymyksistä tulee sopia ennen moposuoran käyttöönottoa.

Esitämme, että Nokialla selvitetään yhdessä Nuorisovaltuuston kanssa moposuoran perustamista ja pelisääntöjä sen käyttöön. Nokialla sijaitsevan Ajoharjoitteluradan käyttömahdollisuutta on tarkasteltava yhtenä mahdollisena moposuoran sijoituspaikkana.

Nokialla 11.10.2021Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä”