Skip to content

VALTUUSTOALOITE 9.11.2020 – Raija Nurminen

Kotoisa ehtoo-hyvinvointiohjelma, joka perustuu vanhuspalvelulakiin 2012,luo olosuhteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi Nokian kaupungissa.


1.10.2020 voimaan tulleet laatusuositukset tähdentävät ikäystävällistä yhteiskuntaa.


Nokian kaupungin palvelurakenteessa on vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen liittyen. Meiltä puuttuu kuitenkin palvelumuoto, joka mahdollistaa ikääntyneen pariskunnan yhdessä asumisen elämän loppuun asti samassa paikassa sisältäen kaiken hoivan ja huolenpidon. Useimmiten pariskunnan palvelutarve ei kulje samaa matkaa. Toiselle osapuolelle tulee ennen pitkää raskaaksi huolehtia puolisosta. Tähän tarpeeseen ei kotihoito pysty vastaamaan koska avohoidossa ei ole ympärivuorokautista palvelua. Omaishoito liioin ei riitä eikä kotisairaalaa voi laajentaa tällaiseen palveluun. Sitä tarvitaan paikkaamaan vähentyneitä vuodeosastopaikkoja.


Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitän, että Nokian kaupunki selvittää miten ikääntyneen pariskunnan yhdessä asuminen voidaan mahdollistaa vaikka vain toinen tarvitsee ympärivuorokautisia hoiva-ja huolenpitotoimenpiteitä.