Skip to content

Valtuustoaloite 9.10.2023: Koirapuiston perustaminen Etelä-Nokialle 

Aloitteessa esitetään perustettavan Etelä-Nokialle uusi koirapuisto. Kunnat voivat tukea koiraharrastusta huomioimalla koirapalvelut kaupunkisuunnittelussa. Koirapuistojen sijoittelussa tulisi pyrkiä siihen, että puisto sijaitsee kohtuullisen kävelymatkan päässä asuinalueilta. Nokian kaupungin alueelta löytyy tällä hetkellä koirapuisto Lehtimäen alueelta.  

Koirien lukumäärä on runsas myös eteläpuolella Nokiaa, tästä syystä nähdään koirapuiston perustaminen tärkeänä. Kaikilla koiranomistajilla ei ole mahdollisuutta päästää koiria juoksemaan vapaana turvallisesti ja laillisesti. Järjestyslain (612/2003) 14 § määrää, että koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueella. Taajaman ulkopuolella hallinnassa oleva koira saa olla vapaana, kunhan se ei häiritse rauhoitettuja riistaeläimiä ja hihna on mukana (Metsästyslaki 615/1993 51 §). Kaupunkialueella koirat saavat juosta vapaana, temmeltää ja käyttäytyä lajinomaisella tavalla keskenään vain koira-aitauksissa. 


Lemmikin omistaminen sinällään on tutkitusti terveyteen positiivisesti vaikuttava asia. Koiran omistaminen tuo sisältöä ja merkitystä elämään, lisää vastuuta ja säännöllisyyttä. Se ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, kannustaa ulkoilemaan ja liikkumaan, sekä tapaamaan muita samanhenkisiä ihmisiä, lisäksi koirat myös vähentävät stressiä ja rentouttavat. 

 
Suomen Kennelliiton Taloustutkimus Oy:llä teettämä arvio Suomen koirakannasta kertoo, että Suomessa on tällä hetkellä yli 800 000 koiraa. Kennelliiton koiranomistajan perussäännössä todetaan, että omistajan tulee huolehtia siitä, että koira saa riittävästi ravintoa, huolenpitoa, liikuntaa, lepoa sekä rodunomaisia aktiviteetteja. Omistajan vastuulla on myös se, miten koira sopeutuu ja pärjää yhteiskunnassa. Koiran sosiaalistaminen vaatii lajitovereiden seuraa ja tämän toteutuminen puolestaan vaatii paikkaa, missä sitä toteuttaa. Riittävä määrä koirapuistoja myös vähentää koirien luvatonta vapaana pitoa. Puisto helpottaisi myös esim. liikuntaesteisten henkilöiden koiran ulkoiluttamista ja näin parantaisi asukkaiden yhdenvertaisuutta. 

 
Koirapuistot tarjoavat koirille mahdollisuuden päästä liikkumaan vapaina, ja ne mahdollistavat koirien keskinäisen sosiaalisen kanssakäymisen ja leikin. Koirapuistot tukevat koirien psyykkistä sekä fyysistä hyvinvointia. Koirapuistoissa myös koirien omistajat pääsevät tutustumaan samanhenkisiin ihmisiin ja vertailemaan kokemuksia ja näkemyksiä koiriin liittyvistä asioista, kokemus tukee myös omistajien psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Nokialla 9.10.2023 

 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä