Skip to content

Valtuustoaloite 15.5.2023: Rintamaveteraanitunnuksen omaavien lyhytaikaisen hoivan mahdollistaminen/jatkaminen

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupunki ottaa vastuulleen
rintaveteraanitunnuksen omaavien veteraanien intervallijaksojen (ns. vuorohoidon) jatkamisen
hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Jaksot mahdollistetaan jo vuoden 2023 aikana ja vuoden 2024
talousarvioon varataan raha näitä varten.


Nokian kaupungissa on tällä hetkellä seitsemän rintamaveteraanitunnuksen omaavaa veteraania.


Pirkanmaan hyvinvointialueella, osana palveluiden yhtenäistämistä, on rintamaveteraanien lyhytaikainen
hoiva lopetettu. Kyseessä on Nokialla aiemmin ollut automaattisesti, säännöllisesti toistuvien viikkojen
välein ns. intervallijakso/vuorohoito. Nyt tarve jaksolle arvioidaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen
mukaan ja veteraanien palveluita kohdennetaan enemmän asiakkaan kotiin.


Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien ja samalla
Valtionkonttorin määräraha intervallijaksoihin päättyi. Ainoat poikkeukset ovat virallisen
omaishoitostatuksen vapaiden maksaminen sekä ympärivuorokautisen palvelutarpeen päätöksen jälkeisen
paikan odottaminen.


Nokian kaupunki on tarjonnut tämän palvelun rintamaveteraaneille 12/2022 loppuun saakka, vaikka
Valtionkonttorin määräraha on päättynyt 2019.

Nokialla 15.5.2023
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä