Skip to content

Valtuustoaloite 12.6.2023: Koulunkäynninohjaajien lomautusten välttäminen, koululaisten kesätoiminta ja puistoruokailu

Nokian kaupunki on lomauttanut ja osa-aikaistanut useiden vuosien ajan koulunkäynninohjaajia. Koulunkäynnin ohjaajien työpanos kouluarjessa on merkittävä ja heidän ammattitaidolleen olisi käyttöä myös koulujen loma-aikoina. SDP:n valtuustoryhmän mielestä yksien kaupungin pienipalkkaisimpien ammattilaisten lomauttaminen vuosi vuoden jälkeen on häpeällistä.

Perheen ja työn yhdistäminen on haaste monessa taloudessa varsinkin näin koululaisten kesäloma-aikaan. Länsinaapurissa, Ruotsissa, kaikille koululaisille taataan kuusivuotiaasta siihen kevätlukukauteen, kun lapsi täyttää 13 vuotta paikka aamu- ja iltapäiväkerhosta ja lisäksi ohjattua toimintaa on myös kesäkuukausina. Fritidshem -toiminnassa taataan lapsille turvallista ja mielekästä ohjelmaa niille ajoille, kun heidän huoltajansa ovat töissä. Pienten koululaisten loma-ajan toiminta on tärkeää erityisesti äitien työllisyyden ja työelämän tasa-arvon vahvistajana.

Monessa kaupungissa tarjotaan alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille kesäaikaan ilmainen lounas, ”puistoruokailu”. Helsingissä puistoruokailulla on pitkät perinteet. Sitä alettiin tarjoamaan vuonna 1942 keskellä sotaa, kun lapsille haluttiin taata ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Tänä päivänä palvelu on edelleen suosittu ja leikkipuistoissa nautitaan yli 200 000 lautasellista ruokaa kesän aikana. Moneen perheeseen on koronan myötä tullut taloudellisia haasteita ja toisaalta vanhempien töissä ollessa lasten loma-ajan ruokailut voivat olla hankalia järjestää. Puistoruokailut ovat jo laajasti käytössä monessa kaupungissa.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupunki selvittää:

  1. miten koulunkäynnin ohjaajien lomautukset voidaan välttää v. 2024 alkaen
  2. voiko koululaisten kesäloma-ajalle luoda ”Nokian mallin”, jossa alakoululaiset saisivat kesäloma-ajalle turvallista ja mielekästä ohjelmaa
  3. onko ohjaajien lomautusten välttäminen, koululaisten kesälomatoiminta ja puistoruokailut mahdollista yhdistää

Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2030 -strategian missiona on hyvinvoivat nokialaiset. SDP:n valtuustoryhmän mielestä em. asioiden selvittäminen ja käyttöönotto tukee erityisesti nokialaisten lapsiperheiden hyvinvointia. Edellytämme, että selvitykset ovat valmiita v. 2024 talousarviokäsittelyyn mennessä.

SDP:n valtuustoryhmä