Skip to content

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Keskusta-alueen pysäköintiongelmien 
ratkaisemiseksi (26.1.2015)

Nokian kaupungin keskustassa sijaitsevien 
palvelukeskusten ympärille on syntynyt 
jatkuvasti kasvava autojen pysäköintiongelma.
Terveyskeskuksen, Kerholan, Pirkan opiston 
ja Teollisuusasemalla olevan viraston 
pysäköintitilat ovat käyneet ahtaiksi ja 
kuntalaisten on vaikea löytää autoille pysäköintitilaa.
Valtuutetun aloiteoikeuteen viitaten esitän, 
että tekninen virasto ryhtyy suunnittelutoi­menpiteisiin 
pysäköintiongelman ratkaisemiseksi. Onko mahdollista 
muuttaa vapaana oleva puistoalue, joka sijaitsee 
Kerholan - Terveyskeskuksen ja Souranderintien 
varressa autojen pysäköintipaikaksi?
Pirkan opistossa asioivat joutuvat pysäköimään 
autonsa Nokian valtatien varteen. Nykyiset 
pysäköintipaikat on varattu postin jakeluautoille. 
Olisiko mahdollista rakentaa pysäköintipaikka 
Laajanojan varressa olevalle puistokaistaleelIe 
Nokian valtatien varteen.

Toinen vaihtoehto olisi rakentaa pysäköintipaikat 
Rautatien ja Teollisuusaseman Virastotalon 
väliselle tyhjälle tontille.

Kyseiselle paikalle saisi pysäköintipaikkoja
runsaasti, joka osaltaan helpottaisi Teollisuusaseman 
Virastotalon, Rautatieaseman ja Pirkan opiston 
asiakkaitten pysäköintiä.