Skip to content

Tuomo Nenosen valtuustoaloite

Metsänhoitosuunnitelman ja virkistyskäyttöä koskevan suunnitelman laatimiseksi Sarpatin harjualueelle Sarpatin harju metsäalueineen siirtyi vajaat 30 vuottaa sitten Nokian kaupungin omistukseen Pitkäniemen sairaalalta. Pitkäniemi huolehti harjun metsistä hyvin ja suoritti kotitarvehakkuita säästeliäästi pitäen huolen, että harju oli maisemallisesti hyvässä kunnossa.

Harjualueella sijaitsee Pitkäniemen yksityinen hautausmaa ja ensimmäisen maailman sodan aikaiset vallihaudat, jotka kaivettiin1917 Venäjän valtion rahoituksella. Vallihaudat kaivoivat työllisyystöinäNokian työttömät. Oma historiansa sekin! Harjun korkeimmalla kohdalla oli Pitkäniemen vesihuollon iso vesisäiliö, johon vesi otettiin Vihnusjärvestä ja johdettiin Pitkäniemensairaalaan.

Kun alue siirtyi Nokian kaupungin hallintaan, tehtiin harjulle pururata, jota talvella käytetään hiihtoladun pohjana. Sarpatin harjun metsä on kasvanut ja ollut hoitamaton koko sen ajan mitä se on ollut Nokian kaupungin hallussa. Tänään ei voida puhua harjumaisemasta vaan metsittyneestä hoitamattomasta harjualueesta. Valtuutetun aloiteoikeuteen viitaten esitän:

Että Nokian kaupunki laatii Sarpatin harjualueelle metsänhoitosuunnitelman ja ryhtyy toimenpiteisiin metsän raivaamiseksi ja kunnostamiseksi.

Että Nokian kaupunki tekee suunnitelman Sarpatin harjualueen virkistyskäytöstä. Sarpatin harjun käyttäjinä voivat olla lenkkeilijät, hiihtäjät, kuntoilijat, koululaiset ja kaikki nokialaiset.

Korkeimmalle kohdalle voisi tehdä terassin / paviljongin, jossa kuntoilijat voisivat levähtää ja ihailla Pyhäjärven maisemia.

Ennen suunnitelman laatimista voisi käydä naapurikunnissa ottamassa oppia kuinka vapaa-ajan puistoja ja virkistysalueita suunnitellaan, rakennetaan ja hoidetaan. (Ylöjärven pieni Ahvenisto, Hämeenlinnan vastaavat alueet jne ..)

Opastauluin voisi kertoa harjualueen historiasta ja kasvustosta. Pitkäniemen yksityinen hautausmaa saisi olla omana rauhoitettuna alueenaan.

Sarpatin harjualue on keskeisellä paikalla Tampereen ja Nokian kaupunkien välissä. Sarpatin paikallistietä ajaessa voi nähdä vain harjualueen hoitamattomuuden. Harjualueen kunnostaminen olisi myöskin oivallinen työllistämiskohde ke