Skip to content

Tuomo Nenosen aloite

Huhtivalkaman uimapaikkaa (26.8.2013)
Suoniemen kunnan liittyessä Nokian 
kaupunkiin varattiin Kauniaisten 
kyläyhdyskunnalle uimapaikka Piikkiläjärven 
rannalta Huhtivalkamasta. Huhtivalkama on 
toiminut epävirallisena uimapaikkana, 
johon on rakennettu WC-tilat ja 
pienimuotoinen laituri, joka nyt on 
kaikkien yllätykseksi viety pois.
Huhtivalkama on myös kyläyhteisön 
ainoa yleinen juhlapaikka, jossa 
pidetään juhannusjuhlia, lastentapahtumia 
sekä lasten erilaisia ”riehapäiviä”.
Valtuutetun aloiteoikeuteen viitaten esitän, 
että Kauniaisten kylän käytössä oleva Nokian 
kaupungin omistama Huhtivalkaman ranta-alue 
virallisesti nimettäisiin kaupungin uimarannaksi.  
Huhtivalkama on suosittu virkistyspaikka kesällä 
ja talvella, jossa kyläläiset ja kylätoimikunta 
viihtyvät ja järjestävät erilaisia yleisötilaisuuksia. 
Uimarit kesällä ovat suuri käyttäjäjoukko. 
Erityisesti lapsiperheet viihtyvät rannalla 
alueen turvallisuuden vuoksi.
Kun ko. alue nimetään viralliseksi uimarannaksi, 
antaa se mahdollisuudet rannan parempaan 
järjestyksen pitoon esim. venepaikkojen 
sijoitukseen ja uimapaikan puhtaanapitoon.