Skip to content

Tuomo Nenosen aloite

Keskustan pysäköinti (26.1.2015)
Nokian kaupungin keskustassa sijaitsevien 
palveluiden ympärille on syntynyt jatkuvasti 
kasvava autojen pysäköintiongelma. 
Terveyskeskuksen, Kerholan, Pirkanopiston 
ja Teollisuusasemalla olevan viraston 
pysäköintitilat ovat käyneet ahtaiksi 
ja kuntalaisten on vaikea löytää 
autoille pysäköintitilaa.
Valtuutetun aloiteoikeuteen viitaten esitän, 
että tekninen virasto ryhtyy 
suunnittelutoimenpiteisiin  pysäköintiongelman 
ratkaisemiseksi. Onko mahdollista muuttaa 
vapaana oleva puistoalue, joka sijaitsee  
Kerholan -Terveyskeskuksen – ja  Souranderintien 
varressa, autojen pysäköintipaikaksi?
Pirkan opistossa asioivat joutuvat pysäköimään 
autonsa Nokian valtatien varteen. Nykyiset 
pysäköintipaikat on varattu postin jakeluautoille. 
Olisiko mahdollista rakentaa  pysäköintipaikka 
Laajanojan varressa olevalle puistokaistaleelle  
Nokian valtatien varteen.
Toinen  vaihtoehto olisi rakentaa pysäköintipaikat 
Rautatien ja Virastotalon väliselle alueelle. 
Kyseiselle paikalle saisi pysäköintipaikkoja runsaasti, 
mikä osaltaan helpottaisi Virastotalon, 
Rautatieaseman ja Pirkan opiston 
asiakkaitten pysäköintiä.