Skip to content

Toiminta ja tavoitteet

Sosialidemokraatit rakentavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja maailmaa.
Perusarvomme ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Suomalainen demokratia toteutuu pääasiassa puolueiden paikallistoiminnan kautta.
Toiminta ja päätöksenteko Nokialla tapahtuu SDP:n
  • puolueosastoissa, joihin jäsenet kuuluvat
  • kunnallisjärjestössä
  • valtuustoryhmässä
  • kunnanhallitusryhmässä
  • lautakuntaryhmissä.

Nokialla toimivat puolueosastot muodostavat yhdessä kunnallisjärjestön

Kunnallisjärjestön päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka päättää mm. sosialidemokraattisen kunnallispolitiikan linjasta Nokialla.

Kunnallisjärjestö vastaa Nokialla tapahtuvista vaalivalmisteluista ja tekee lisäksi esitykset SDP:n ehdokkaista nokialaisiin eri luottamuselimiin.

Kunnallisjärjestön hallitus on nimeltään kunnallistoimikunta. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja on Arja Laitinen.