Skip to content

Terveiset 26.6.2023 aluehallituksen kokouksesta

Aluehallituksella oli käsittelyssä pitkä lista asioita ennen kuin alkoi pieni kesätauko. Listalla oli varsin painavaa asiaa, muun muassa palveluverkon kehittämisen periaatteet, vuodeosastojen paikkatarveanalyysi ja loppuraportti, Pirkanmaan psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitys sekä Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden ostaminen.

Usea iso ja konkreettisesti alueen ihmisiä koskettava asia.

Palveluiden verkoston kehittämisestä on järjestetty asukaskysely, kohdennetulla otannalla 800
pirkanmaalaiselle. Toimenpidesuunnitelman valmisteluun osallisettaan myös henkilöstöä ja henkilöstöä infotaan valmistelun edetessä.

Palveluiden verkoston kehittämistä linjaavat yleiset periaatteet ovat:

  1. Asiakaslähtöisyys
  2. Saatavuus ja saavutettavuus
  3. Väestön palvelutarpeen muutokset
  4. Alueelliset osaamiskeskittymät
  5. Palvelujen monimuotoisuus
  6. Kustannustehokkaat palvelut ja tilat
  7. Laaja-alainen yhteistyö

Palveluiden verkoston osakokonaisuudet esitellään myös jaostoissa, vaikuttamistoimielimissä ja yhteistyöelimessä. Valiokunnat käsittelevät periaatteita elokuun alussa kahdessa samansisältöisessä seminaarissa. Jaostojen, valiokuntien ja vaikuttamistoimielimien mahdolliset kommentit ja lausunnot käsitellään aluehallituksen ylimääräisessä kokouksessa 3.8.2023. Aluevaltuusto päättää palveluverkon kehittämisen periaatteista 14.8.2023. Aluehallitus päättää palvelukohtaisista toimenpidesuunnitelmista myöhemmin syksyllä. 

Aikataulu on tiukka. Aika näyttää onko kesälomien aikana mahdollista saada riittävän hyvin ja kattavasti huomioitua eri toimielinten ja henkilöstön kommentteja päätettäväksi tulevaan pohjaesitykseen.

Vuodeosastojen paikkatarveselvityksestä

Palveluiden verkoston ohella tulee syksyllä päätettäväksi Kaupin kampuksen uudistamisohjelma ja vuodeosastoreformi. Tällä tarkoitetaan sitä, missä ja minkä verran Pirkanmaan hyvinvointialueella on jatkossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja. Nämä päätökset ovat herkkiä ja paljon tunteita herättäviä ja varmasti tulemme näkemään myös aluepolitiikkaa hyvinvointialueen sisällä.

Selvityksessä on paljon hyvää. Ennen selvityksen valmistumista oli ajatus virkajohdossa, että vuodeosastopaikkoja on reilusti ja niitä olisi mahdollisuus vähentää. Selvitys kertoo kuitenkin toista. Väestökehitys ja palvelutarpeen kasvu pitää meidän paikkatarpeen nykyisellään ja jopa vähän sitä nostaa.

Meillä on käsissämme haastava yhtälö, paikkoja ei voi vähentää, alueen rahat ovat todella tiukalla ja sote-henkilöstöstä on pula. On siis tehtävä toisin. Selvityksessä on tarkasteltu useampaa vaihtoehtoa, miten palveluverkkoa vuodeosastopaikkojen osalta voidaan tiivistää eli miten palveluita voidaan keskittää. Selvityksen karttaharjoitukset kannattaa poliitikonkin lukea neutraalisti, ilman valmista tunnereaktiota. Nyt meillä on kaipaamaamme tietoa päätöksemme pohjaksi.

En osaa itse vielä ottaa kantaa mikä vaihtoehto on paras, ja missä vuodeosastojen pitäisi sijaita. Siitä olen kuitenkin varma, että jotain pitää tehdä toisin kuin nyt on tehty, muuten hukka perii.

Säästötavoitteet alueella on valtavat ja päätökset siitä mistä säästetään, ovat todella vaikeita. Jos vuodeosastoverkkoa ei tiivistetä niin lisää säästettävää siirtyy vanhusten ja lasten palveluihin. Sekään ei ole helppo kohta. Siksi olen mielissäni, että viranhaltijat ovat tuoneet päätöksenteon tueksi vaihtoehtoja ja toisella tapaa tekemisen malleja.

Vuodeosastoreformi päätetään yhtä aikaa palveluiden verkoston kanssa, sitten vasta näemme kokonaisuuden. Ja jos tai kun jossakin vuodeosasto lakkaa olemasta niin muita palveluita kyseisessä kunnassa säilyy kyllä. Tiesitkö, että joka viides meistä käyttää vuosittain sosiaalipalveluita, mikä on paljon enemmän kuin mitä on esimerkiksi perusterveydenhuollon tarve.

Mutta mitään ei ole siis vielä päätetty, valmistelu jatkuu ja tämäkin asia päätetään lomien jälkeen.

Väliraportti päihde- ja mielenterveyspalveluista

Raportti oli itselleni vielä hurjempaa luettavaa kuin mitä olin osannut tilanteesta ennakoida ja mikä kuva on syntynyt aiemmin. Henkilöstöä puuttuu paljon, yhteistyötä on ollut vähän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ja asiakas on kenties hukkunut loppumattomiin jonoihin. Tämäkin selvitys antaa keinoja hoitaa tilannetta parempaan suuntaan, mutta henkilöstöpulaan tuskin löytyy nopeita ratkaisuja. On siis tehtävä toisin. Ja näitä toisin tekemisen keinoja ainakin itse odotan viranhaltijoilta, kun lopullinen raportti ja toimenpiteet tulee hallitukselle päätettäväksi.

Tässä kohtaa on pakko pohtia, että selviämme me koskaan näistä jonoista? Tilanne ei ole syntynyt sote- uudistuksen myötä, mutta se on ehkä helppo laittaa sinne. Positiivista ennen kaikkea sote-uudistuksen vinkkelistä on se, että nyt perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito keskustelevat asioista, jos yhdessä löytyisi ratkaisujakin.

Tuomi Logistiikka Oy

Yritys ei ole paljoa kiitosta saanut. Ei ainakaan kuljetusten hoitamisesta. Nyt Pirha on ostamassa Tampereen kaupungilta osakkeita noin 1,8 miljoonalla eurolla. Ja miksi ihmeessä, tätä kysyin hallituksessa. Jos Pirha omistaa jatkossa yksin yli 50 % osakkeista ja ”Tuomesta” tulee sen tytäryhtiö niin tätä yhtiötä pitää ohjata vahvasti Pirhan intressin mukaan. Ei ole mitään järkeä laittaa rahaa 1,8 M€ ja antaa kaiken jatkua kuin ennen.

Minä näen, että tällä panostuksella ”Tuomen” vahvistaa palveluiden hankinta osaamistaan, saada opastusta ja ohjantaa myös strategisissa hankinnoissa ja samalla voimme tiivistää, supistaa Pirhan omaa hankintatiimiä. Tämän hankinnan päättää lopulta valtuusto ja on hyvä seurata millaista keskustelua siellä käydään.

Olisiko yksi tie luopua tästä yhtiöstä ja lähteä reilusti avoimille markkinoille näillä hankinnoilla?

Pirkanmaan hyvinvointialueen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä: Päätöksenteko – pirha.fi
Niitä kannattaa seurata ja olla sote-palveluita koskevassa päätöksenteossa kartalla.

Toivottelen teille hyvää heinäkuuta. Luottamushenkilöllä lomanen menee laiturin nokassa lukien ja pohtien näitä selvityksiä.

Arja Laitinen, aluehallituksen jäsen