Skip to content

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 11.12.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Talousarvio linjaa sitä tahtotilaa millä intensiteetillä me luottamushenkilöt olemme sitoutuneet itse hyväksymäämme Nokian kaupunkistrategiaan. Strategia itsessään ei tuo lisää elinvoimaa, ei lisää työpaikkoja eikä turvaa palveluita, jos toimenpiteet strategian hyväksymisen jälkeen eivät ole linjassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Kaupunkistrategiamme on se kehityssuunta, jota tavoittelemme tänäänkin tehtävillä päätöksillä. Iltapäivä näyttää, onko suuntamme yhteinen. Luottamus-henkilöorganisaation muutoksessa päätimme perustaa valtuustoon tiimejä. Näillä tiimeillä on iso rooli saada strategia elämään ja osaksi kaupunkilaisten arkea. Nyt on hetki kuunnella ja kuulla.

Kaupungissamme tapahtuu nyt paljon, maan hallitus keittää sote-uudistuksen kanssa omaa sop-paansa. STM:stä saatu poikkeuslupa merkittävän hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi oli ilouuti-nen, mutta epäselvyys kiinteistöstä syntyviin rasitteisiin mahdollisen maakuntahallinnon aikana herättää enemmän epävarmuutta kuin luottamusta. Näiden rasitteiden tarkastelu on enemmän kuin tarpeen. Meillä Nokialla on pidetty huolta talouden tilasta ja siitä esimerkkinä on mm. tämä vuonna toteutuva henkilöstön vähennys. Järkevän ja tasapainoisen talouden toimia on jatkettava eikä sitä saa sumentaa aiemmin tänä vuonna tehty päätös veronkorotuksista. Velkaa meillä on asukasta kohden varsin paljon eikä sitä voi enää mahdottomasti lisätä, sen maksavat takaisin aikanaan meidän lapset.

Nokialla nyt startannut kotisairaalatoiminta on hieno avaus asiakaslähtöiseen sote-palveluun. Koti-sairaalatoiminnalla on mahdollisuus muodostua yhdeksi parhaista palveluista, kun sitä oikealla tavalla kehitetään. SDP:n ryhmä toivoo näkevänsä ison harppauksen asiakkaan omassa kodissa tapahtuvaan laadukkaaseen saattohoitoon.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla on hyvä muistaa myös kaupungin muut palvelualueet kun puhutaan ennaltaehkäisystä. Ne palvelut, jotka mahdollisen sote-uudistuksen jälkeenkin jää kaupungin omaksi työksi. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että kaupungin tilavuokra- ja avustuskäytänteet avataan ja tarkastellaan uudelleen siitä näkökulmasta, että kuinka mielekästä ja järkevää on yhdellä kädellä antaa avustuksia seuroille ja järjestöille ja toisella kädellä ottaa ne samat rahat takaisin tilavuokrina. Ennaltaehkäisy tarvitsee myös panostusta. Uimahallin tilanne nousi esiin kou-luinvestointien kohdalla, samoin kuin yksityisellä rahalla rakennettava Palloiluhalli. Ryhmämme toivoo ripeää suhtautumista Palloiluhallin osalta kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa tähän tarkoitukseen.

Lisäksi ryhmämme esittää, että ennen seuraavaa talousarviota selvitetään, voisiko koulunkäynnin-ohjaajien lomautukset välttää kesästä 2019 eteenpäin. Toivomme, että Nokialla voisi alkaa aktiivinen leikkipuisto- ja päiväleiritoiminta kesäaikaan, jolloin lapsiperheiden vanhempien työssäoloaikainen lastenhoito helpottuu. Koulunkäynninohjaajat voisivat olla päävastuussa toiminnan järjestämisestä.

Keskustan kehittäminen on ollut puheissa pitkään ja pikkuhiljaa siitä on kuultu uutisia. Vahvistuvan elinkeinoelämän lisäksi tarvitsemme ydinkeskusta-alueellemme asuntoja. Poutuntien liikkeellelähtö on hyvä alku. Tämä ei kuitenkaan ole riittävää ja SDP:n valtuustoryhmä odottaa innolla tuloksia Keskustan kehittämisryhmältä ainakin kaupunginhallitukseen tiedoksi. Keskusta-alue tarvitsee kehittyäkseen kaupungin aktiivisia toimia, kaavoituksen pitää olla rinnalla kulkeva kumppani ja mah-dollista, on sitten kyseessä kaupungin oma tai yksityisen maa. Keskustan kehittämisessä tulisi ottaa huomioon jo aiemmin mainittu Uimahalli. Välikatu kehittyy ja nykyisen Uimahallin kunnon huomi-oiden tuo tontti voisi olla osa koko kadun/alueen kehittämistä. Uimahallille voisi etsiä paikkaa joko Vihnuksen alueelta tai tyhjenevältä Pirkkalaistorilta.

Nokian kaupunki haluaa olla vahvistamassa julkisen liikenteen käyttöä, erityisesti junaliikenteen osalta ja se edellyttää meiltä rohkeaa uudistumista suhtautumisessamme täydennysrakentami-seen. Viime valtuustokaudella syntynyt idea ja aloitettu valmistelu kaasuautojen hankkimisesta kaupungille on nyt toteutuessaan hieno askel kohti strategiamme Kestäviä ratkaisuja ja ekologista teknologiaa. Tähän samaan on tähdännyt se useiden vuosien työ mikä nyt kantaa hedelmää ECO3-alueella. Tähän ovat panoksiaan laittaneet erityisesti kaupungin oma elinkeinopuoli ja Verte. Nyt se työ palkitaan.

Kouluinvestoinnit ovat puhuttaneet paljon kesän ja syksyn aikana. SDP:n ryhmä on mielissään, että Myllyhaan ja Emäkosken koulujen rakentamispäätös on tehty ja asia etenee. Muiden koulujen osalta on pakostakin kysyttävä, että mihin meillä on kiire? Rakentaminen näiden kohdalla on suunniteltu alkavan vuosina 2020–2022 ja kysymmekin, miksi tuotiin päätöksentekoon kaikki koulut kerrallaan? Koulurakentaminen on osa iso kokonaisuutta, jota olisimme toivoneet suunniteltavan vielä tarkemmin toiminnallisuuksien ja koulujen sijoittelun osalta.
Valtavan kouluinvestointipaketin edessä on pakko kääntää katseet myös Pirtevaan. Millaista palvelua, ohjausta ja neuvotaan olemme sieltä saaneet tai tulemme saamaan tulevina vuosina. Nokian kaupunki maksaa näistä palveluista merkittävän summan, noin 200 000€ ja rahalle saatua vastinetta on hyvä tarkastella.

Sdp:n ryhmä toivoo, että talousarviokirjan sisällön esitystavassa otetaan jatkossa askel tai kaksi taaksepäin. Tällä hetkellä tämän kirjan informaatio taloudenluvuista ja niiden muutoksista on liian vähäinen. Tästä kirjasta on mahdotonta tietää mitä kaikkea tämä pitää sisällään jos ei ole seurannut jokaisen lautakunnan talousarvioesityksiä erikseen. Esimerkkinä koulunkäynninohjaajien lomauttaminen, se löytyy mainintana vain Sivistyslautakunnan talousarvionvalmistelun lisäinfosta. Tarkka talous voi ja sen pitää olla avointa ja läpinäkyvää, päätöksenteon perusteeksi pitää saada riittävä informaatio.

Lopuksi Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupunkimme henkilökuntaa merkityksellisestä työstä kaupunkilaisten parhaaksi. Kiitokset kuuluvat valmisteleville virkamiehille, jotka ovat kanssamme istuneet iltoja kokouksissa ja väsymättä valmistelleet ja uudelleen etsineet vaihtoehtoja.

Kiitämme myös kaikkia valtuustoryhmiä ja jokaista valtuutettua yhteistyöstä.

Toivotamme kaikille rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle 2018.