Skip to content

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite

Yksityisten hoivakotien valvontaa (4.3.2013)
Miten turvataan yksityisten hoivakotien 
(vaativa tehostettu ja tehostettu palveluasuminen) 
tiiviimpi valvonta ja yhteistyö 
kunnan valvontaviranomaisen kanssa.
Keskustelu ikä-ihmisten hoidosta ja hoivasta 
käy tällä hetkellä kuumana valtakunnallisesti 
ja se saa näyttäviä otsikoita kaikissa medioissa. 
Yksityisten hoivakotien tarjoaman hoivan 
ja hoidon laadun valvonta kuuluu kunnalle, 
aluehallintovirastolle ja Valviralle.
Tehostetun palveluasumisen kilpailutus saattaa 
olla meillä Nokialla ajankohtainen tänä vuonna 
riippuen edellisessä kilpailutuksessa sovituista 
optiovuosista ja osapuolten halusta käyttää niitä. 
Tulevan kilpailutuksen yhteydessä tulee miettiä 
kilpailutusasiakirjoja laadittaessa myös tätä 
valvonta-asiaa aikaisempaa enemmän. 
Miten turvataan Nokialla säännöllinen ja riittävän 
usein tapahtuva yhteistyö ja keskustelu yksityisten 
palveluntarjoajien ja kunnan kanssa 
ikä-ihmisten hoidon ja hoivan laadun takaamiseksi?
Vanhuspalveluissa toimiva SAS-ryhmä 
(selvitä - arvioi - sijoita) on moniammatillinen työryhmä, 
jonka tavoitteena on selvittää ensisijaisesti avohoidon 
mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. 
Elleivät avohoidon toimet riitä, tavoitteena on 
löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen hoitopaikka. 
Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti 
ennen pysyvää palveluasumis-/laitossijoitusta.
SAS-ryhmä kokoontuu kuukausittain ja sen tehtävänkuvaan 
voitaisiin sujuvasti liittää yksityisten 
hoivakotien valvontaa. 
SAS-ryhmä voisi esim. neljästi vuodessa seurata 
hoivakotien henkilöstön vaihtuvuutta, koulutetun 
henkilökunnan määrää ja koulutusta, hoitajamitoitusta 
sekä kouluttamattoman henkilökunnan käyttöä. 
Tarkempi säännöllinen hoivakodeissa tapahtuva 
valvonta kuuluisi tämänkin jälkeen kunnan 
valvontaviranomaiselle.
Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen 
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, 
että seuraavassa hoivakotien kilpailutuksessa 
edellä mainitut valvontakohteet ja valvontatapaan 
sitoutuminen ovat osa laadunpisteytystä 
ja niitä painotetaan erikseen.”