Skip to content

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite

Kaupungin rekrytointiohjeen täydentämiseksi
(13.6.2016)

Hyvän julkisen hallinnon oikeusperiaatteiden mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Tämä todetaan myös kaupungin rekrytointiohjeessa, joka alkaa sanoilla ”rekrytointi on sijoitus tulevaisuuteen”.

Kaupungin rekrytointiprosessi on kuvattu. Sujuvan rekrytointiprosessin kuvaamisella ja sen läpinäkyvällä noudattamisella pyritään myös siihen, että kaupunki viestisi myönteistä työnantajakuvaa. Myönteisen työnantajakuvan viestittäminen alkaa jo siinä vaiheessa, kun kaupunki rekrytoi kesätyöntekijöitä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että kaupungin rekrytointiohjeeseen sisällytetään läpinäkyvät ja kaikkia hakijoita tasapuolisesti kohtelevat menettelytavat myös kesätyöntekijöiden rekrytoimiseksi. On tärkeää, että nuoret voivat kokea olevansa samalla viivalla, kun kaupunki palkkaa innostuneita, kaupungin eri toimialoille hakeutuvia nuoria työntekijöitä.