Skip to content

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite

Kenkien liukueste-erän hankkimista kotihoidon asiakkaiden käyttöön (8.2.2016)

Vanhusten liukastuminen on eräs huomattava menoerä terveydenhuollossa ja kotisairaanhoidossa. Yksi lonkkaleikkaus ja siihen kuuluva jälkihoito saattavat suurimmallaan olla jopa 12 000 -16 000 €:n luokkaa. Eräissä esimerkkikunnissa kuten Naantali, Valtimo, Padasjoki, Kuhmoinen ja Kotka on saatu hyviä kokemuksia hankkimalla ikääntyville ihmisille kenkiin kiinnitettävät liukuesteet. Hankintamäärät vaihtelevat, mutta tarve on ilmeinen.

Liukuesteiden käytön opastuksella on huomattava merkitys ikääntyvälle käyttäjäkunnalle. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksessä kaatumisten vuoksi lehtitietojen mukaan v. 2014 käytiin yli 1 300 kertaa. Maakuntaan onkin perustettu työryhmä, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta kaatumisen riskeistä ja ennalta ehkäisystä.

Valtuutetun aloiteoikeuteen viitaten esitämme, että Nokian kaupunki hankkii erän kotisairaanhoidon ja kotipalvelun piirissä oleville asiakkaille kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä.

Kohteena voisi olla kotona asuvat, kotisairaanhoidossa tai kotipalvelun piirissä olevat ikääntyneet ihmiset.
Luikuesteiden käyttö osaltaan lisää omatoimisuutta ja turvallisuutta ulkoiluun, mikäli sääolosuhteet ovat arveluttavia.

Liukuesteiden jakelun ja opastuksen voisi hoitaa esim. paikallinen jalkinealan yrittäjä niille asiakkaille, joille asianomainen sosiaalitoimen viranomainen on ko. luvan myöntänyt.