Skip to content

SDP valtuustoryhmän puhe Nokian kaupungin talousarviokokouksessa 13.12.2021

Hyvät valtuutetut

Hetkeksi katse tehtyyn ja tulevaan.

Hyvinvointialueiden synty muodostaa uudenlaisen haasteen kunnille, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät itsehallinnollisille hyvinvointialueille. Muutos vaikuttaa merkittävästi kuntien tehtäviin ja talouteen. Uudistuksen seurauksena tulee kuntapäättäjien miettiä aiempaa laajemmin tapoja edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Viime viikolla Tampereen seudun Seutufoorumissa todettiin, että Uusi Kunta tarvitsee jäljelle jäävien tehtävien lisäksi lumovoimaa. Toimivien palveluiden lisäksi tarvitsemme jatkossa myös WAU-efektin, jotta oikeutamme olemassaolomme jäljelle jäävien tehtävien kanssa. Nokialla vuosien aikana tehty työ mahdollistaa tämän, lumovoiman vahvistumisen. Uudet käyttöön otetut ja valmistuvat koulut ja päiväkodit tuovat työniloa henkilökunnalle ja opiskeluintoa oppilaille. Mittavat viherreittimme, luonnon ja rakennetun ympäristön viheralueet sekä Viinikanniemen rakentuva asuinalue ovat omiaan vahvistamaan Nokian kaupungista syntyvää lumovoimaa. Asemanseudun kehittyminen ja lähijunan vakinaistuminen ovat nopea ja vaikuttava tapa vahvistaa Nokian asemaa Pirkanmaan toiseksi suurimpana ja vetovoimaisimpana kuntana.

Kaupungin tunnistaa siitä, että siellä tapahtuu ja meillä Nokialla tapahtuu: kaupunki kasvaa ja kehittyy hurjaa vauhtia. Parhaillaan rakentuva hyvinvointikeskus muuttaa kaupunkikuvaa. Keskusta-alueen rakentuminen, uusi kirjasto, palloiluhalli ja uimahalli vievät meitä eteenpäin näiden palveluiden osalta useita vuosia, vuosikymmeniä. Pelkät puitteet eivät kuitenkaan riitä – tarvitaan kaikkien panosta “Hyvinvoiva nokialainen” -lupauksen lunastamiseen. On meidän, päätöksentekijöiden käsissä miten järjestöjen, seurojen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan, olosuhteita parannetaan ja vuoropuhelua syvennetään.

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työ oltava keskiössä

Sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille kunnan tehtäväksi jää edelleen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ns. hyte-työ. Nokialla tehtävä hyte-työ ja hyvinvointialueiden palvelut tulee olla joustavia ja niiden yhteentoimivuus tulee turvata. Aikamme kasvavaan ongelmaan, lasten ja nuorten lisääntyvään yksinäisyyden kokemukseen voimme vastata yhteistyössä järjestöjen, seurojen ja yhdistysten tekemän työn kanssa. Edellä mainituilla toimijoilla on valtavan iso rooli yhteisöllisyyden kokemuksen synnyttäjänä ja vahvistajana. Meidän tehtävämme on mahdollistaa nokialaisten osallistumisen ja osallisuuden vahvistuminen monin eri tavoin.

Hyvät valtuutetut,

olemme olleet hyvin vaativan tehtävän edessä. Uusille luottamushenkilöille ensimmäinen työ on ollut talousarvion laatiminen. Ei ole yhden tekevää, miten tämä prosessi menee ja kuinka paljon tietoa jaetaan päätöksenteon tueksi. Yhtä lailla kuin päätöksenteossa, myös arjen työn tekemisen ja päätösten tulee perustua tiedolla johtamiseen. Nyt varsin harmillista on se, että useampi luottamushenkilö on todennut, että ei tiedä, mitä palvelualueen talousarvioesitys pitää tai ei pidä sisällään. Tämän ei tarvitsisi olla näin, vaan esimerkiksi lautakunnan talousarvioseminaarissa olisi voitu avata asioita laajemmin. Valitettavasti tällaista seminaaria ei kaikkien palvelualueiden osalta jostain syystä pidetty.

Uudelle vuodelle sosialidemokraateilla on kaksi toivetta: kaavoituksen suhteen on aiheellista lähteä tarkastelemaan haja-asutusalueiden poikkeuslupien mitoitusperusteita. Lisäksi valtuuston koon pienentämisen seurauksena on hallintosääntöä tarve tarkastella lautakuntien valtuutettujen määrän suhteen.

Tiukka taloudenpito on tarpeen, mutta se ei saa vaikeuttaa järkevää toimintaa.

Ja vielä lopuksi,

Nokian sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupungin henkilöstöä ja kuntalaisia. Korona on vaatinut meiltä kaikilta paljon ja vielä hetken elämme sen kanssa. Kiitämme myös kaupungin ylintä johtoa sekä kaikkia valtuustoryhmiä joustavasta työstä nokialaisten ja Nokian kaupungin eteen tehdystä työstä.

Toivotamme kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.