Skip to content

Sairastuessa pitää saada yhteys terveyspalveluihin – Nina Heikkilä

Sairaana tai läheisen sairastuessa haluaa nopeasti saada hoitoa tai arvion hoidon tarpeesta. Huoli omasta tai läheisen terveydestä vaatii terveyspalveluiltamme nopeita toimenpiteitä. Kuntalaiset ovat antaneet palautetta jo pidempään, ettei terveyspalveluiden takaisinsoittopalvelut toimi kuten pitäisi ja takaisinsoittoa joutuu odottamaan useitakin päiviä tai soittoa ei tule ollenkaan.

Aluehallintovirastokin antoi Nokian kaupungille asiasta huomauksen maaliskuussa ja pyytää kaupungilta jatkoselvitystä tilanteen paranemiseksi suunnitelluista toimenpiteistä toukokuun loppuun mennessä.

Nokian asukasmäärän kasvu, palvelutarpeen kasvu, korona sekä puhelinpalveluajan laajentaminen ovat lisänneet yhteydenottoja terveyspalveluiden puhelinpalveluun. Kaupunki on pyrkinyt turvaamaan ensisijaisesti koronaan ja kiireellisen hoidon puheluihin vastaamisen.

Takaisinsoittopalveluiden haasteisiin olisi pitänyt vastata jo aiemmin ja meidän politiikkojen olisi pitänyt lisätä rahaa ja henkilökuntaa jo, kun haasteet tulivat esille. Tärkeää on myös luoda hyvin toimivat prosessit ja vaihtaa toimiva puhelinoperaattori. Takaisinsoittopalveluiden toimimattomuus ja korona ovat vaatineet myös työntekijöiltä joustamista ja kykyä selvittää miksi takaisinsoitto ei ole toiminut ja lukuisia pahoittelukeskusteluja terveyspalveluissa asioiville. Takaisinsoittopalvelua ja hoitoketjua tulee kehittää, jotta terveydenhuollon palvelu on oikea-aikaista ja laadukasta. Tärkeää on myös luoda hyvin toimivat prosessit ja vaihtaa toimiva puhelinoperaattori. 

Hyvään ja laadukkaaseen terveydenhuoltoon kuuluu toimivat palvelut, jotka jokainen kuntalainen ansaitsee.

Nina Heikkilä on perusturvalautakunnan jäsen ja Nokian demareiden kuntavaaliehdokas. Ninaan voit tutustua lisää tästä.