Skip to content

Riikka Puntalo: Demarin kiitokset hallituspuolueille

Pari vuotta sitten kuntapolitiikkaan hypätessä, kävin pohdinnan puoluevalinnastani. Uskon, että kukin poliitiikassa mukana oleva näin on aikanaan toiminut. Toinen nopeammin, toinen pidempään pohtien. Vaikka itselläni ei ollut mitään henkilökohtaista puolue- tai järjestötaustaa, totesin hyvinkin pian itseni kanssa keskusteltua, että liityn jäseneksi sosialidemokraattiseen puolueeseen. Se vain tuntui oikealta ja jotenkin; turvalliselta.

Ennen kuntapolitiikan kokemustani en juurikaan seurannut politiikka, muuta kuin iltapäivälehtien otsikko-tasolla. Voitaneen sanoa, että tietämykseni oli siis aika hatara ja pohjautui lähinnä otsikoiden raflaavuuteen tai algoritmien tuomaan infoon, joka on luonnollisestikin hyvin suppea. Osaaminen, tieto ja mielenkiinto on kuitenkin kasvanut ja minusta on kehkeytynyt hatarasta vähintäänkin keskinkertainen poliitikan seuraaja.

Nykyisen hallituksemme esitykset, ajatukset, suuntaviivat ja budjettiesitys antoivat minulle kuitenkin syvemmän ja todellisen vastauksen siihen, miksi olen mutu-tuntumalla valinnut, kuten olen.

Kun puhutaan kriisi-ajasta, taantumasta, heikosta taloustilanteesta tai muuten yhteiskunnalle haastavasta ajasta, voimme toimia kahdella tavalla: pitää huolta heikoimmista tai ns. potkia kivet kengistä. Nykyinen hallitus ei arkaile tehdä jälkimmäistä, ja se järkyttää minua. Itselleni on täysin selvää, että oli sitten kyse mikrotasolla perheestä, yhteisönä isommasta ryhmästä tai sitten isommassa kuvassa kuntalaisista tai kansalaisista, niin aina pidetään heikomman puolta. Minulle politiikka nimenomaan kiteytyy tuohon lauseeseen. Pidetään heikomman puolta.

Muun muassa asumistuen leikkaukset, työntekijän aseman kurjistaminen ja jälkihuollon ikärajan laskeminen ovat minulle valintoja, jotka kertovat, että olen tehnyt puoluevalintani oikein; minulle sopiviin arvoihin pohjaten. Nyt mutu-tuntuma on todella saanut lihaa luiden ympärille, joten lämmin kiitos siitä hallituspuolueille!

Nokian kaupunkilaisille minulla on kuitenkin vielä paljastus puolueiden välisestä yhteistyöstä: Se todella toimii! Miten hienoa on toimia valtuutettuna kaupungissa, jonka luottamushenkilöiden välillä vallitsee kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiri puolueväristä huolimatta.

Riikka Puntalo
SDP
Kaupunginvaltuutettu
Valtuuston 2. varapj