Skip to content

Reino Ojalan valtuustoaloite

Ystävyyskaupunki-toiminnan käynnistämiseksi 
uudelleen (25.8.2014)
Yleismaailmallinen ja Eurooppalainen 
maailmantilanne on viimeisen vuoden 
aikana muuttunut dramaattisesti. 
Tuntuu että joka puolella käydään sotia, 
joko maiden sisäisiä tai kansakuntien kesken.
Tämä on yllättänyt ja kauhistuttanut ihmiset 
ja eri puolilla ja ryhdytty miettimään 
syitä ja myös mahdollisuuksia tilanteen 
korjaamiseksi.

Maailman rauha tuntuu kuitenkin hyvin 
kaukaiselta tällä hetkellä.

Nokiallakin kuviteltiin että ystäviä 
eripuolilla ei enää tarvita ja niin päädyttiin 
sanomaan ystävyskaupunkisuhteita irti. 
Säästösyillä tätä ei voinut perustella.

Nokialla oli mm. 1960 luvulla juhlallisella 
kv:n päätöksellä alkanut ystävyystoiminta 
silloisen Neuvostoliiton, nykyisen 
Venäjän Orelin kaupungin kanssa.

Kaupunkien välillä oli kulttuurivaihtoa, 
urheilujoukkueiden vierailuja ja aivan 
yksityisten ihmisten vuorovaikutusta. 
Oli myös elinkeinoelämän tutustumismatkoja 
ja tilaisuuksia puolin ja toisin.

Ihmisten välinen ystävyys ja rauhallinen 
rinnakkain olo on tärkeä osa rauhallisen 
elämän rakentamista kaikilla tasoilla.

Edellä sanotun perusteella ja valtuutetun 
aloiteoikeutta käyttäen esitän että Nokia 
selvittää ensi vaiheessa ystävyyskaupunki 
toiminnan uudelleen käynnistämisen mahdollisuudet 
aloittaen Orelin kaupungista.