Skip to content

Raija Nurmisen valtuustoaloite

Terveyskeskuksen ensiavussa asioivien 
pysäköintimahdollisuuksien parantamisesta
(23.3.2015)

79-vuotias nokialainen leskirouva saattaa 
96-vuotiaan, kotonaan yksin asuvan, 
kerran viikossa lääkkeiden jaon merkeissä 
kotihoitoa tarvitsevan kälynsä Nokian ensiapuun. 
Vanhus on alkanut yskiä verta. 
Vastaanottorutiinienjälkeen vanhus määrätään 
laboratoriokokeisiin. Tällöin on aikaa kulunut 
2 tuntia ja saattaja käy kiertämässä paikoitusalueen 
pohjoisosassa olevaan autoon lisää parkkiaikaa. 
Seuraavan 2 tunnin aikana saadaan laboratoriovastaukset 
ja vanhus määrätään keuhkokuvaan, jolloin saattaja 
käy taas kiertämässä seuraavat 2 tuntia parkkikiekkoon. 
Kun on kulunut 6 tuntia ensiapuun saapumisesta, 
vanhus määrätään huonontuneen vointinsa vuoksi 
osastohoitoon ja saatettuaan kälynsä osastolle 
saattaja pääsee lähtemään kotiin. Hämmästys on 
melkoinen, kun auton tuulilasissa on 40€ maksumääräys.
Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitän, 
että ensiavun ilmoittautumisluukulle kehitetään 
sellainen tiedote, jossa ilmaistaan pysäköinnin 
tarve ja jonka ensiapuun ilmoittautunut voi 
viedä autoonsa. Menettely helpottaisi edellä 
mainituissa tilanteissa, lasten kanssa ensiapuun 
meneviä ja kaikkia niitä, jotka pystyvät 
hakeutumaan omin avuin ensiapuun. Muut parkkipaikat 
vaihtuvat varsin nopeasti, koska niitä käyttävät 
laboratoriossa, röntgenissä ja aluevastaanotolla 
käyvät kuntalaiset.
Esimerkkitapauksessa saattaja oli merkittävänä 
apuna hoitohenkilökunnalle saatettuaan 
vanhuksen eri tutkimuspisteisiin.