Skip to content

Opiskelija-asuntoja Nokialle? – Nurmi, Peltola, Solala

Nokian keskusta-alue on nyt suuressa muutoksessa, sillä eri puolille keskustaa on rakennettu ja ollaan rakentamassa sekä suunnittelemassa erityisesti kerrostaloja. Kysyntä on ollut valmistuneita taloja kohtaan runsasta. Sen lisäksi, että uusiin asuntoihin saadaan uusia asukkaita, olisi niissä hyvä ottaa huomioon myös he joilla varallisuutta ei ole vielä ehtinyt kertyä, eikä siis mahdollista vastata asuntojen yleiseen markkinahintaan.

Kaupungin kannattaisi asuntopolitiikassaan varata tulevista asuinrakennuksista nuorille opiskelijoille ja alle 30-vuotiaille työssäkäyville asuntoja, ja huomioida asia myös tulevissa rakennushankkeissa. Lähikunnissa ajatusta on jo alettu toteuttaa, mm. Kangasalle kesäkuussa valmistuvasta 32 asunnon vuokratalosta on varattu 18 asuntoa opiskelijoille. 

Keskusta-alueen koulut, liikuntapaikat, terveyspalvelut, kahvilat, ravintolat ja uusi upea kirjasto ovat nuorten aikuisten ja nuorten opiskelijoiden elämän kulmakiviä, joiden äärellä itsenäistyvän nuoren on hyvä tehdä elämästään oman näköistä. Lyhyet välimatkat palveluiden ja julkisten kulkuyhteyksien äärellä kannustavat nuoria tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja arkielämässään. Hyvän viihtyvyyden takaamiseksi asukkaan tulee arvostaa mahdollisuutta kohtuulliseen vuokratasoon pitämällä asunnostaan huolta ja antamalla myös naapureille rauhallisen elinympäristön. Tätä tulee valvoa säännöllisesti.

Nykyinen kehitys, jossa tiivistetään keskustaa rakentamalla se täyteen ”kompakteja tehoyksiöitä”, jotka sitten sijoittajat ostavat ja vuokraavat täyden asumistuen hinnalla, ei ole ratkaisu nuorten edulliseen asumiseen, vaan johtaa lähinnä alueen slummiutumiseen. Sen sijaan, että nuoret joutuvat maksamaan opintolainalla asumistaan, tulisi opiskelijoita houkutella Nokialle rakentamalla keskustaan oikeasti edullisia opiskelija-asuntoja. On valitettavaa, ettei meillä ole tällä hetkellä ainuttakaan opiskelija-asuntoa, varsinkin kun Tredun uusi kampus on valmistumassa ja yhteydet Tampereelle ovat hyvät. 

Tarjoamalla kohtuullisen kokoisia ja kohtuuhintaisia asuntoja keskusta-alueelle rakentuvista asuintaloista, voisimme omalta osaltamme edistää nuorten juurtumista paikkakunnalle. Nuorten asumisen mahdollistaminen ja tukeminen oman elämän asettamisessa alueelle luo positiivisen kokemuksen, mikä tulee näkymään pitkällä tähtäimellä myös vakiintuneemman asuinpaikan valinnassa. Kohtuullisen hintatason asuntojen tarjoaminen tuo nuorelle säästöjä, joiden avulla hänellä on mahdollisuus päästä kiinni varhaisemmassa vaiheessa myös omistusasuntoon.

Nuorten asumisen tukeminen aikaisessa vaiheessa Nokialla, tuottaa myös mahdollisten korkeakouluopintojen alkaessa vaihtoehdon Tampereelle tai muulle korkeakoulupaikkakunnalle muuttamiselle. Nuorille suunnattujen asuntojen tarjoamisella saadaan kaupungille verotuloja jo nuorten kesätyö-, harjoittelu- ja alkavan työelämän palkkojen osalta. Kehittyvän etäopiskelun ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien avulla, ei opiskelijoiden enää ole välttämätöntä muuttaa lähemmäs opinahjoa, vaan nuori voi paremmin valita asuinpaikkansa myös harrastustensa, perhe- ja ystävyyssuhteidensa sekä mahdollisesti halvemman asuin- ja elintason perusteella. Mahdollisuus valita erilaisilla kriteereillä asuinpaikkansa lisää hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja vahvistaa positiivista omaan elämään vaikuttamisen kokemusta.

Menestyneiden nokialaisten urheiluseurojen houkuttelevuus ei aina näy siinä, että urheilijat valitsevat Nokian asuinpaikakseen. 

Kuinka saisimme asuinpaikkavalinnan kohdistumaan sittenkin tänne? Opiskelun, asumisen, urheilun ja aktiivisen elämän yhdistäminen vahvistuu pääosin perustarpeen kautta; asunnon tarjoaminen nuorelle kohtuulliseen hintaan. Kohtuullisen asumisen mahdollistaminen tuottaa nuorelle asukkaalle säästöjä, parempaa elämänlaatua ja näin ollen saattaa omalta osaltaan vaikuttaa Nokian julkisuuskuvaan positiivisesti.

Hyvä kello kauas kuuluu.

Miten kaupunki ja kaupungin omistama vuokrakotiyhtiö aikovat varmistaa, että opiskelijoille on riittävästi houkuttelevia asuntoja saatavilla, sekä sijainniltaan että hintatasoltaan? Tämän lisäksi kaupungin tulisi myös miettiä konkreettisia ratkaisuja siihen, miten tuetaan paikkakunnalle jäämistä opiskelujen jälkeen. Voisiko kaupunki toimia esimerkiksi sijoittajana hankkeissa, joissa asunnot myydään ensisijaisesti ensiasuntoa ostaville? Tai tarjota ensiasunnon hankinta-avustusta nuorille aikuisille?

Kuntavaaliehdokkaat

Henna Peltola (SDP)

Kristian Solala (SDP)

Jonne Nurmi (SDP)