Skip to content

Nuorisotyöttömyyteen on puututtava reippaasti (Jonne Nurmi, kuntavaaliehdokas)

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Nokialla nuorisotyöttömyys, tarkemmin alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus saman joukon kokonaistyövoimasta on 25,6 prosenttia, eli joka neljännes. Tutkimus on lokakuulta 2016, mutta kertoo kuitenkin olennaisen. Luku antaa aihetta huoleen. Jokaista työtöntä tulee auttaa ja etsiä keinoja heidän työllistymiseensä, mutta erityisen tärkeänä pidän sitä näiden nuorten kohdalla. He ovat kaupunkimme ja yhteiskuntamme tulevaisuutta. Heidän tulisi olla niitä veronmaksajia, jotka rahoittavat meidän julkiset palvelut, mutta ilman työtä se ei onnistu. Työkokemuksen saaminen heti nuorena olisi tärkeää, jotta he pysyvät yhteiskunnan kehityksessä mukana ja oppivat työnteon perusasiat. Yrittäjyyden tukeminen ja siihen kannustaminen on osa ongelmanratkaisua, mutta kaikkien ei voi olettaa olevan valmiita yrittäjäksi, vaan on myös pidettävä kiinni työpaikoista.

Lähtökohta työttömyyden torjumisessa on ensinnäkin varmistaa, että nuoret saavat suoritettua toisen asteen tutkinnon tavalla tai toisella, ja että mahdollisimman moni pyrkisi jatkamaan opintojaan korkeakouluissa.

Yksi keino kaupungin lisätä nuorten työkokemusta on kesätöiden tarjonta. Niitä tarjotaankin tällä hetkellä melko varmasti se mitä mahdollista, mutta kysynkin, onko tämänhetkinen kohdennus paras mahdollinen? Nythän osa kaupungin kesätyöpaikoista menee 15-vuotiaille. Olisi mielestäni syytä pohtia, voisiko näitä samoja paikkoja tarjota 18-20-vuotiaille, joilla ei aikaisempaa työkokemusta ole. Jos nuorella ei 16-vuotiaana ole työkokemusta, en pidä sitä huolestuttavana. Sen sijaan parikymppisen kohdalla siihen voi jo olla aihetta. En halua asettaa vastakkain näitä eri-ikäisiä nuoria. Parastahan olisi, jos kaikki nuoret saisivat kesätöitä. Mutta kun paikkoja on rajoitettu määrä, voisi ne kohdentaa täysi-ikäisille, joilla työkokemusta on vähän tai ei ollenkaan.

Joka tapauksessa nuorten työllisyyden parantamiseksi on syytä keksiä ratkaisuja. Yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä on tarpeellista. Toivottavasti uusi Prisma ja Kolmenkulman uudet yritykset uskaltavat palkata nuoria. Moneen asiaan vaaditaan lisää rahaa varsinkin näin vaalien alla, mutta nuorten asioista tinkiminen tuo entistä suuremmat kustannukset jatkossa. Tuskin kukaan meistä sitä haluaa.