Skip to content

NOKIAN TYÖVÄENYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Nokian Työväenyhdistyksen syyskokous pidetään torstaina 18.11.2021 klo 18 Liljasalissa ja teams-yhteydellä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

-Hyväksytään talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten
-Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten
-Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri ja jäsenasioidenhoitaja sekä muut johtokunnan jäsenet
-Valita yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastajaa
-Valita piirikokousedustajat seuraavaa kalenterivuotta varten piirijärjestön sääntöjen edellyttämällä
tavalla

NTY:n johtokunta kokoontuu klo 17 johtokunnan kokoukseen.

Syyskokous järjestetään hybridinä, ajankohdan korona-rajoitukset huomioiden.


Linkin kokoukseen saat ilmoittautumalla Raisa Hiltuselle 040-7668003