Skip to content

Nokian kaupunki ja nokialaiset tarvitsevat työperäistä maahanmuuttoa – Arja Laitinen

Vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä nosti Nokian Uutisten haastattelussa 26.2.2021 esille tärkeän asian, työperäisen maahanmuuton. Asiaa tulee tarkastella kiihkottomasti, koska esimerkiksi hoivapalveluissa työntekijäpula on todellinen ja tilanne vaikeutuu. Hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyyden sekä palvelun laadun turvaamiseksi tulee ottaa käyttöön useita työkaluja, joista työperäinen maahanmuutto on yksi. Myös maassa jo olevat maahanmuuttajat ja erityisesti maahanmuuttaja naiset, tulisi nopeasti saada palkkatyön ja esimerkiksi hoivatyön piiriin.

Suomessa on muutamia voitettavia esteitä nopeaan ja joustavaan työllistymiseen. Yksi tärkeimmistä on kielikoulutus. Sille tulee valtion taholta turvata riittävä ja vakinainen rahoitus, jotta kielen oppiminen ei ole kiinni erilaisista kertaluonteisista projekteista. Riittävä kielen osaaminen ja oma työyhteisö vahvistavat integroitumista yhteiskuntaamme.

Toinen työelämään siirtymistä hidastava tekijä on erityisesti EU- JA ETA-maiden ulkopuolelta tulevien tutkinnon suorittaneiden ammattilaisten tutkintojen tunnustaminen ja ammattiin laillistaminen. Nyt tämä väylä ei juuri toimi, mikä synnyttää uusia pienipalkkaisia työtehtäviä sen sijaan, että saisimme olemassa olevan osaamisen täysimääräisesti käyttöön.

Kuntavaaleissa ei ratkaista maahanmuuttoa, mutta kenenkään kuntalaisten ja palveluiden parasta ajattelevan ei kannata rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa. Kuntien eläkevakuuttaja KEVA on kartoittanut eläköityvien määrää. Kunta-alan henkilöstöstä eläköityy lähimmän kymmenen vuoden aikana joka kolmas nykyisestä henkilöstöstä. Eläköityminen valtiolta on samansuuruista.

 Kun samaan aikaan ikäännymme ja syntyvyys alenee, on yhtälö hyvin haastava. Kun vielä eri ammattialat kilpailevat samoista valmistuvista opiskelijoista, on selvää, että meidän tulee saada Suomeen tekeviä käsiä muualta. Koulutuspaikkojen lisääminen ei yksin riitä.

Työperäinen maahanmuutto ei ole missään tapauksessa ainoa ratkaisu, se on osa isompaa kokonaisuutta. Meidän tulee saada hoitajat pysymään hoito- ja hoivatyössä muiden muassa työhyvinvoinnin ja palkkauksen kehittämisen avulla. Meillä pitää olla enemmän keinoja työllistää osatyökykyisiä. Meidän kannattaa kouluttaa jo maassa olevista maahanmuuttajista osaajia ja samalla pohtia eri ammatteihin vaadittavia pätevyyksiä. Eivätkä nämä haasteet koske vain sote-alaa vaan montaa muutakin palvelualaa.

Arja Laitinen on Nokian demareiden kuntavaaliehdokkaana kesän 2021 kuntavaaleissa. Arjaan voit tutustua tarkemmin tästä.