Skip to content

Lisää liikettä – Marko Asell

Hyvinvointi on ollut kestopuheenaihe ja se on korona-aikana korostunut. Se johtuu siitä, että siinä on parantamisen varaa monella tasolla. Tulevaisuudessa tulee keskittyä enemmän pahoinvointia ennaltaehkäisevään ajatteluun, koska se on niin yksilön kuin yhteiskunnankin etu. Liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistäjänä on laajasti tunnustettu ja tiedostettu. Liikunnan lisäämisellä voidaan saavuttaa miljardiluokan säästöjä sote-sektorilla, joten asiaan kannattaa jatkossa panostaa enemmän.

Korona toi pitkäaikaisia haasteita, kun monet lapset ja nuoret joutuivat rajoitusten takia vähentämään urheiluseuroissa harjoittelua. On todellinen vaara, että kymmenet tuhannet lapset jäävät pysyvästi pois seurojen toiminnasta. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tuore julkaisu vahvistaa huolta toteamalla, että 7-12 -vuotiaista puolet ja 13-17 -vuotiaista vain viidesosa liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa taas tulisi välttää.

Seuroille on jaettu korona-avustuksia kriteereillä, joissa huomioidaan seurojen taloudelliset menetykset koronasta aiheutuvien rajoitusten takia. Perusteet on hyvät, mutta viimeisin myönnetty noin 2 miljoonan euron tuki on vain 10% siitä, mitä seurat yhteensä hakivat. On siis tarvetta tukea seuroja vielä jatkossakin, ja perusteissa olisi hyvä huomioida myös seurojen resurssit saada harrastajat takaisin seuratoimintaan mukaan. Lapset ja nuoret on saatava takaisin liikunnan pariin. Ruutuaikaa kertyy nyt liikaa.

Valtion liikuntaneuvosto laati tuleville kuntapäättäjille ohjeistuksen liikunnan edistämiseksi kunnissa, jotka ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja liikunnan edellytysten luojia. Kunnilla on osaamista edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä työkykyä. Liikunta tuo kunnille myös työpaikkoja, verotuloja ja taloudellisia säästöjä. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet ovat nykyisin myös yksi merkittävä kunnan vetovoimatekijä.

Liikuntaneuvoston nostoja ovat muun muassa liikunnan huomioiminen kunnan strategiassa kaikkien hallinnonalojen tavoitteena, ja liikunnan määrää ja muutosta seurataan systemaattisesti, sekä keskeisten päätösten vaikutukset liikuntamahdollisuuksiin ennakkoarvioidaan. Varhaiskasvatuksessa ja koko koulutuspolulla tuetaan fyysistä aktiivisuutta kasvatus- ja opetuskäytännöillä ja hyödynnetään Move!-mittausjärjestelmää liikuntaan kannustamisessa. Toteutetaan Suomen harrastamisen mallia, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Tarjotaan kuntalaisille liikuntaneuvonnan palveluja ja huomioidaan myös vanhusten ja vammaisten mahdollisuudet. Kaavoituspäätöksissä huomioidaan, että elinympäristö tukee aktiivisuutta ja varataan alueita liikuntapaikkarakentamiseen, lähiliikuntaan ja esteettömiin aktiviteetteihin. Tärkeää on myös osallistaa liikuntatoimijoita ja kuntalaisia sekä tukea seuratoimintaa ja kehittää toimintaa yhteistyössä myös yritysten kanssa. On huolehdittava tavoitteellisesti urheilevien nuorten laadukkaista olosuhteista ja mahdollisuudesta yhdistää urheilu ja opiskelu.

Valoa näkyy tunnelin päässä. Lisätään liikettä, korona huomioiden.

Marko Asell

Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja

Kansanedustaja, sd