Tällä sivulla pääset tutustumaan muun muassa Nokian demareiden kuntavaaliohjelmaan sekä arvoihin, joihin nojaamme päätöksenteossa. “Olemme puolustaneet” osiossa avaamme asioita, joita olemme edistäneet, puolustaneet, tukeneet ja ajaneet tällä valtuustokaudella tai aiemmin. Löydät myös kuntavaaliehdokkaat tämän sivun kautta. Nokian demarit tekivät kuntavaaliohjelman yhdessä kuntavaaliehdokkaiden ja aktiivisten rivijäsentensä kanssa. Jokaisella aktiivisella nokialaisella demarilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia asioita valtuustossa, lautakunnissa ja muissa luottamustoimissa jatkossa edistetään ja millaiseksi Nokian kaupunkia halutaan kehittää.

Ajatuksia ja ideoita kuntavaaliohjelman tekemisen pohjaksi saatiin runsaasti

Ajatukset olivat monipuolisia ja keskenään erilaisia, osa hyvin pieniä ja marginaalisia ja osa hyvin laajoja ja ylätasolla olevia. Kaikkia ajatuksia ja ideoita yhdistivät kuitenkin sosialidemokraattinen arvomaailma, hyvinvoinnin edistäminen, inhimillinen päätöksenteko ja kuntataloudesta huolehtiminen. Kuntavaalien ja tulevan valtuustokauden keskeisiksi teemoiksi valikoituivat Turvallisuus, Talous, Terveys ja Tulevaisuus. Tutustu näihin lisää alta. Kuntavaaliehdokkaat ovat myös linjanneet ne arvot, joihin päätöksenteko Nokian demareissa perustuu. Nämäkin löydät alla olevista valikoista.

Nokian demarit ovat kuntapuolue

Meille on tärkeää puolustaa ja kehittää niitä palveluita, jotka vahvistavat, helpottavat ja kehittävät kunnassa asuvien ihmisten arkea ja jokapäiväistä elämää. Kohdassa ”Olemme puolustaneet” voi palauttaa mieleen, mitä asioita olemme olleet päättämässä. Kuinka moni näistä asioista koskee sinua? Meidän tärkeimpiä asioita ovat päättyvällä valtuustokaudella olleet mm. Nokian kaupungin työntekijöiden uudelleensijoitusrahan saaminen talousarvioon, varhaiskasvatuksessa ryhmäkoon säilyttäminen olemassa olevalla tasolla ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden puolustaminen Nokialla.

Yhteistyön ja neuvottelun puolue

Nokia sosialidemokraateille (SDP) on aina ollut tärkeää yhteistyö ja neuvottelu yhteisistä asioista. Yhteistyö merkitystä valtuustossa ja lautakunnissa ei voi korostaa liikaa. Yhteistyötä tulee olla omassa ryhmässä varsinaisten ja varajäsenten kesken, mutta myös muiden ryhmien välillä. Luottamushenkilön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kuunteleminen, kuuleminen ja neuvottelutaito. Kun kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa tehdään päätöksiä nokialaisten etu muistaen, vaatii se lähtökohtaisesti usean erilaisen näkökulman yhteensovittamista ja kompromissien tekoa.

Tällä sivulla kuvatuilla arvoilla, teemoilla ja taustoilla olemme valmiit jatkamaan päätöksentekoa Nokian ja nokialaisten parhaaksi valtuustossa ja lautakunnissa. Tervetuloa tutustumaan hienoon ehdokasjoukkoomme! Muista äänestää, ennakkoäänestys on 26.5 -8.6.2021 ja varsinainen vaalipäivä 13.6.2021.