Kiitos, että tulit Nokian demareiden ehdokassivulle.

Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 5.6.2021. Ennakkoäänestys on ensimmäistä kertaa kahden viikon mittainen. Kuntavaalit järjestetään poikkeukselliseen aikaan, johtuen poikkeuksellisesta vuodesta.

Kuntavaaleissa valitaan edustajat meille nokialaisille Nokian kaupunginvaltuustoon. Vaalien jälkeen puolueet aloittavat paikallisesti keskinäiset neuvottelut ja jakavat luottamushenkilöpaikat mm. kaupunginhallitukseen, lautakuntiin ja seutukunnan päättäviin elimiin vaalitulosta kunnioittaen. Vaaleissa valittavat uudet luottamushenkilöt tekevät jatkossa päätökset, jotka ovat lähimpänä meidän kaikkien arkea. Kuntavaalit ovat paikallisvaalit. Vaikka oma ehdokkaasi ei pääsisi kaupunginvaltuustoon, voi hän kuitenkin päästä muihin luottamustehtäviin vaikuttamaan.

Kuntavaaleissa äänestetään tuttua

Ehdokkaan valintaan vaikuttaa ennen kaikkea tuttuus. Kuntavaaleissa äänestävistä 50 % kertoo äänestävänsä tuttua ihmistä. Tämä tarkoittaa, että äänestetään tuttua, ystävää, työkaveria tai naapuria. Siksi on tärkeää, että ehdokkaat edustavat mahdollisimman laajasti eri ammatteja, ikäryhmiä ja kuntaa maantieteellisesti. Nokian demareiden ehdokkaisiin iän, ammatin, kiinnostuksen kohteiden ja asuinpaikan mukaan pääset tutustumaan näillä sivuilla.

Nokian Demareiden (SDP Nokia) ehdokkaat edustavat laajasti nokialaisia. Listallamme on yhteensä 57 loistavaa ehdokasta. Ikäjakauma on 21-vuotiaasta 77-vuotiaaseen. Ehdokkaista naisia on 28 ja miehiä 29. Ammattijakauma on myös laaja ja monipuolinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon edustus on vahvaa niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Listallamme on yrittäjiä, sosionomeja, lähihoitajia, sairaanhoitajia, ammattivalmentaja, suunnittelija, myyjä, järjestöjohtaja, johtaja, maisteriopiskelija, myyjä ja pääluottamusmies. Ja paljon muita ammattiryhmiä, työelämän eri alueilta.

Olemme lisäksi sijoittaneet ehdokkaamme karttapalveluun.

Karttapalvelusta näet, missäpäin kukin meistä asuu. Usea kuntavaaliehdokas on ilmoittanut myös kohteen tai toimen, mihin kiinnittää omalla asuinalueellaan erityistä huomiota alkavalla valtuustokaudella. Näiden, hyvin paikallisten ja aika pienten asioiden tärkeys korostuu kuntavaaleissa. Tämän sivun kautta pääset ehdokkaiden kirjoittamiin blogeihin ja täältä löytyvät myös suorat linkit ehdokkaiden vaalikonevastauksiin.

On tärkeää, että jokainen meistä innostuu vaaleista, vähintäänkin äänestämällä. Neljän vuoden takaa on hyvin muistissa se, kuinka tärkeä jokainen ääni on. Nokian suurimmaksi puolueeksi noustiin kahden äänen erolla tarkastuslaskennan jälkeen. Sillä, että äänestämme, on siis suuri merkitys, vaikka oma ehdokas ei pääsisikään valtuustoon. Jokainen ääni on merkityksellinen ja tärkeä. Suhteellisen ääntenlaskutavan vuoksi ehdokkaan valintaakin tärkeämpi asia on valita ensin puolue, jolle haluaa äänensä antaa. Mikäli haluat edistää inhimillistä ja taloudellisesti kestävää päätöksentekoa, valitse Nokian demareiden kuntavaaliehdokas!