Skip to content

Kirsi Pelvolan valtuustoaloite

Vanhusten rivitalojen (Lukkarintie 3, Tottijärvi)
muutosta päivähoidon tiloiksi (17.6.2013)

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitän,
että Tottijärvellä sijaitsevien vanhustentalojen 
tilojen muutosta päivähoidon tarpeisiin 
selvitetään ensisijaisena vaihtoehtona 
myynnin sijaan.
Perustelut:
Teknisen keskuksen laatimassa listauksessa 
on esitetty kaupungin omistamat kiinteistöt, 
jotka voidaan tarvittaessa myydä. 
Listalla on kaksi vanhustentaloina toimivaa 
rivitaloa, jotka sijaitsevat Tottijärven 
keskustassa osoitteessa Lukkarintie 3. 
Talot ovat koulu- ja päiväkotiyhteisön 
välittömässä tuntumassa urheilukentän 
laidalla rajaten urheilukentän ja uuden 
monitoimipuiston toista laitaa.
Tekninen lautakunta on keskustellut Tottijärven 
kyläpirtin mahdollisesta myymisestä. 
Kyläpirtissä on toiminut koululaisten 
iltapäiväkerho, ja rakennus sijaitsee niin 
ikään koulun ja päiväkodin vieressä. 
Iltapäiväkerholaisille tulee myynnin 
jälkeen löytää uudet tilat.
Tottijärven päiväkodin päärakennus on 
museoviraston suojelema vanha palokunnan 
puurakenteinen talo. Rakennus on kaksikerroksinen 
pienine huoneineen, joten tilat ovat 
hyvin haasteelliset. 
Lapsilukumäärän vanha mitoitus valtuuston 
asettamine tehokkuustavoitteineen ei ole 
enää turvallinen eikä käytännöllinen 
nykyisissä tiloissa. Sisäseinämuutokset tai 
laajennukset eivät ole mahdollisia. 
Lasten valvonta on haasteellista, 
kun leikkitiloina joudutaan käyttämään 
paitsi henkilökunnan sosiaalitiloja, 
myös eteis- ja kodinhoitotiloja. 
Muun muassa saniteettitilojen lukumääräkään 
ei tulevalla kaudella täytä lain määräyksiä, 
koska väestöltään kasvavalla maaseudulla 
(Tottijärvi-Sarkola-Vahalahti) on jouduttu 
poikkeuksellisiin järjestelyihin 
lapsilukumäärän suhteen.
Alle kolmevuotiaiden ryhmä toimii koulun 
tiloissa samoin kuin esikoululaisten ryhmä. 
Nämäkään tilat eivät kestä lapsilukumäärän 
kasvua. Edellä mainitun lisäksi koulun 
oppilasmäärän kasvaessa päivähoidon 
koulurakennuksessa olevista tiloista 
jouduttaneen luopumaan.
Yksitasoinen päiväkotiratkaisu olisi 
myös henkilöstön mukaan toimivampi kuin 
monessa eri kerroksessa ja monen eri 
katon alla erillään sijaitsevat ryhmät. 
Siten muun muassa aikaista aamuhoitoa 
tarvitsevat lapset voitaisiin hoitaa 
pienemmällä henkilökuntamäärällä, 
kun ei tarvitsisi avata kuin yksi 
ryhmä ennen varsinaista aukeamisaikaa 6.45. 
Nyt päiväkodissa avataan kaksi ryhmää ennalta 
ilmoitettuina päivinä klo 6.15, koska lasten 
siirtely rakennuksesta toiseen aamun aikana 
on osoittautunut haasteelliseksi. Henkilökuntaa 
riittäisi muutoksen myötä enemmän iltapäiviin. 
Myös henkilökunnan tai lasten siirtely ryhmätilasta 
toiseen olisi helpompaa, kun kaikki lapset 
pystyttäisiin hoitamaan saman katon alla. 
Tämä vaikuttaisi myös sijaisjärjestelyihin, 
koska satunnaiset sijaistukset toisessa ryhmässä 
voitaisiin hoitaa oman henkilökunnan voimin.
Tottijärvelle rakennetaan parhaillaan 
uutta asuinaluetta. Sarkolassa ja Vahalahdessa 
on lapsilukumäärä myös kasvussa, mistä on 
esimerkkinä tuleva haasteellinen vuosi 
erityisjärjestelyineen.
Mikäli vanhustentalot Tottijärven keskustassa 
muutettaisiin päivähoidon käyttöön, voitaisiin 
siinä vaiheessa ottaa paremmin huomioon 
tilojen soveltuvuus päiväkotikäyttöön 
(esim. eteis- ja saniteettitilojen käytännöllisyys 
ja ergonomia verrattuna nykyisiin tiloihin). 
Tottijärvelle syntyisi kiinteä ja turvallinen koulu- ja 
päivähoitokeskittymä. Se palvelisi vuosikausiksi 
eteenpäin em. kylien kasvupainetta ja 
lähipalveluperiaate toteutuisi jatkossakin. 
Tilamuutokset olisivat taloudellisesti kestävämpi 
vaihtoehto kuin uudisrakentaminen, mikä väistämättä 
tulee jossakin vaiheessa eteen, ellei 
väestönkasvuun varauduta hyvissä ajoin.
Jos kentän laidalla sijaitsevat koulu, 
nykyinen päiväkodin päärakennus ja 
Lukkarintie 3:n rivitalot olisivat kaikki 
kaupungin lasten käytössä, mahtuisivat 
tiloihin kaikki Tottijärven koululaiset, 
iltapäiväkerholaiset, esikoululaiset ja 
päivähoitoikäiset myös jatkossa. Kunnolla 
mitoitettu vahva keskittymä Tottijärvellä 
palvelisi tarvittaessa myös Sarkolan ja 
Vahalahden perheitä, kun em. kylien tilat 
kuormittuvat liikaa.
Edellisellä valtuustokaudella kyläyksiköiden 
lakkauttamisen sijasta tahtotilaksi asetettiin, 
että kylien yksikköjä lähdetään kehittämään ja 
vahvistamaan. Tämä muutos tukee aloitettua linjausta.