Skip to content

Hyvinvointikunta, hyvinvoiva Nokia -sosiaalityön, palvelukokonaisuuksien ja tulevien muutosten näkökulmasta – Johanna Perkiö

Miten me kuntatasolla voimme vaikuttaa siihen,

että meidän palvelujärjestelmämme mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa on mahdollisimman laadukasta ja miten palvelut kohdennetaan sekä saadaan tavoitteenmukaisiksi? Miten me voimme taata hyvinvointikunnan, hyvinvoivat nokialaiset?

Lyhyesti vastattuna: palvelukokonaisuuksien tunnistettavuus, niiden löytämisen ja saatavuuden helpottaminen sekä toiminnan tekeminen tavoitteelliseksi huomioiden yhteistyössä kuntalaisten osallisuus ja niitä tukevat toimintatavat.

Tulee myös   huomioida eri tahojen vaikutukset esim. Kela, Te-palvelut sekä panostaa asiakasohjauksessa palvelun helppouteen ja niiden löytämiseen sekä saatavuuteen. Ennen kaikkea tulee muistaa asiakaslähtöisyys sekä palveluiden oikea-aikaisuus ja saumattomuus. Palvelukokonaisuudessa tulisi huomioida myös eri toimijoiden vaikutukset ja tiedonsiirto. esim. takaisinsoittopalvelu, hoitoketjut, tiedonsiirto (Oma Kanta-päivittyminen) tieto palveluista ja niiden saannista jne.

Tunnistetaan paikalliset kumppanuudet ja vakiinnutetaan järjestöjen sekä sosiaalityön yhteistyötä (esim. MLL, erilaiset harraste- ja urheilujärjestöt, Nokia Seura ry, Punainen risti, Tottijärvi-Seura ry jne.).

Jatketaan sosiaalityön jalkauttamista matalan kynnyksen lähipalveluksi, huomioidaan koko ajan ennaltaehkäisevyys ja toteutetaan yhteisöllistä lähestymistapaa eli satsataan vuorovaikutukseen sekä tutustutaan asiakkaan elämänpiiriin. Ja tätä kunnassamme onkin vaikka kuinka ja paljon.

Tässä nyt vain muutamia esimerkkejä: mm. etsivä nuorisotyö, perhekeskuksen päivystys ja heidän tarjoama matalan kynnyksen palvelu lapsiperheille kertaluontoisena neuvonta- ja ohjausaikana, päiväkeskus, nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelu AAPO, ikäihmisten neuvontapuhelin, lähitorit ja suuresti myös muita palveluita.

Saavutettavia palveluita

Kysymys kuuluu löytävätkö kuntalaiset helposti kaikkien tarjottujen matalan kynnyksen palveluiden äärelle tai hyvinvointia tukevien palveluiden äärelle ylipäätään?

Miten voisimme helpottaa hyvinvointiin vaikuttavien palveluiden saatavuutta ja niiden löytämistä, kun niitä kerran on kunnassammekin olemassa suurissa määrin.

Erityisesti huomioitavaa tulevien uudistusten kannalta on mielestäni vakiinnuttaa kuntamme toimintatapoihin paikallinen tuntemus eri järjestöistä ja matalan kynnyksen palveluista, kun isot kokonaisuudet tulevassa ovat pääosin maakuntien hallinnonalaa. Paikallinen ja sosiaalinen yhteistyö korostuvat ja tulee huomioida paikalliset sekä ajalliset ilmiöt kuten nyt valitettava koronaepidemia ja sen vaikutukset. Näitä ajankohtaisia asioita ja oleellisia yhteiskuntamme ilmiöitä tulee huomioida sekä hyödyntää päätöksenteossa. Meidän tulee huomioida erityisesti ennaltaehkäisevyys, resurssitarpeet, talous ja tavoitteellisuus sekä kuntalaisten hyvinvointi yhteisö -ja yksilötasolla.

Pidetään siis huolta hyvinvoivasta Nokiasta ja sen asukkaista yhdessä!