Skip to content

Hallitus kompensoi järjestörahoituksen – Marko Asell

Lukuisten järjestöjen rahoitus on riippuvainen Veikkauksen pelituotoista. Tuhannet liikunta-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveys- sekä nuorisoalan järjestöt tekevät erittäin tärkeää työtä erityisesti hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa. Miljoonat suomalaiset hyötyvät järjestöjen tekemästä työstä arjessaan. Veikkauksen pelihaittoja ehkäisevän toiminnan ja koronakriisin aiheuttaman pelien sulkemispäätöksen myötä on Veikkauksen tulot pudonneet 300 miljoonaa, eli noin neljänneksen. Tämä tilanne oli uhkaamassa vähentää järjestöjen rahoitusta samassa suhteessa.

Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan kirjannut Veikkauksen pelituottojen vähenemän kompensoimisen järjestöille. Hallitusohjelmaa tehtäessä ei kukaan kuitenkaan osannut arvata maailmanlaajuisen pandemian vaikutuksia, ja näin ollen Veikkauksen tuloutuksen romahdus oli vakava uhka järjestötoiminnalle.

Hallitus päätti kuitenkin kompensoida järjestöjen rahoituksen tässä poikkeustilanteessa täysimääräisesti. Se tarkoitti 347 miljoonan euron pottia. Se koostuu arpajaisveron alennuksesta (80milj e), sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä olevien jakamattomien tuottojen rahaston purkamisesta (114,8 milj e) ja budjettivarojen käytöstä (141,5 milj e). Se oli hyvä päätös, ja on linjassa hallituksen muihinkin päätöksiin, joissa koronan aiheuttamia iskuja yrityksille, kunnille ja yksittäisille kansalaisille on pyritty pehmentämään.

Tämä päätös turvaa järjestöjen toiminnan, mutta vain hetkeksi. Lähitulevaisuudessa on mietittävä järjestöjen rahoituksen jatkoa niin, että turvataan hyvinvointia edistävän kolmannen sektorin vaikutusvoima kansalaisten keskuudessa jatkossakin.

Marko Asell

Kansanedustaja