Skip to content

Ei ulkoistamiselle, kyllä oman toiminnan kehittämiselle!

Nokian kaupungin konsernipalveluissa on selvitetty tänä vuonna laajasti tukipalveluiden, tilapalveluiden ja ateria- ja siivouspalveluiden tuottamisen laajuutta ja tarkoituksenmukaisuutta omana tuotantona tai ostopalveluna sekä vaihtoehtoisia tuotantomalleja kaikkien em. palveluiden osalta.

Selvityksen toimenpidesuosituksena on, että tukipalveluiden tuottamista jatketaan kaikissa tarkastelluissa palveluissa nykyistä toimintamallia kehittäen. Tilapalveluiden osalta selvitystyön lopputuloksena toimenpidesuositus on, että Nokian kaupunki neuvottelee Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa yhteistyömallista, jossa kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sekä isännöitsijän ja talonrakennusmestarin henkilöstö siirretään liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä Tampereen Tilapalvelut Oy:n henkilöstöksi. Ateria- ja siivouspalveluiden osalta esitys on, että Nokian kaupunki neuvottelee Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa palvelun ulkoistamisesta siten, että ateria- ja siivouspalveluiden toiminta siirretään liikkeenluovutuksella eli koko henkilöstö siirtyisi Pirkanmaan Voimia Oy:n palvelukseen.

Nokian sosialidemokraatit vastustavat tilapalveluiden ja ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamissuunnitelmia. Mielestämme omaa toimintaa tulee kehittää ja palata ulkoistamissuunnitelmiin vasta sitten, jos oman toiminnan kehittämisellä ei päästä toivottuihin tavoitteisiin. Mittavien investointien kautta Nokialle on rakentunut ja rakentuu muun muassa uusia kouluja, palloiluhalli sekä uusi uimahalli. Näiden kiinteistöjen huolto ja kunnossapito ei voi olla sellaisen toimijan vastuulla, missä Nokian kaupungilla ei ole todellista omistaja- ja ohjausvaltaa.

Ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisella olisi saatavissa merkittäviä taloudellisia säästöjä. Säästö syntyisi pääasiassa työntekijöiden palkkoja alentamalla. Vastustamme matalapalkkaisen ja naisvaltaisen alan palkkaleikkauksia, eikä se ole mielestämme oikea keino saada Nokian kaupungin taloutta tasapainotettua. Vaikka vastustamme ulkoistamista, uskomme silti valmistelun olleen asiallista. Nokian kaupungille on hyvä, että talousjohtajan asema valmisteluprosessissa on todettu ja siinä ei ole nähtävissä esteellisyyttä.

SDP:n valtuustoryhmä