Skip to content

Budjettinostoja – Marko Asell

Sanna Marinin hallituksen sotebudjetti on ilmeisen hyvä, koska oppositiolta ei löytynyt siihen juuri muuta sanomista kuin maski, maski ja maski. Isoja asioita kuitenkin tapahtuu sillä sektorilla. Sitova hoitajamitoitus (0,7) tulee asteittain voimaan ja se tulee osaltaan parantamaan vanhustenhoidon tilannetta. Lisäksi lähes miljoonan ihmisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksut alenevat, kun esim. hoitajien pakeille tulee pääsemään maksutta ja alaikäisiltä poliklinikkamaksut loppuvat. Maksukaton piiriin nousee mm. hammashoidon toimenpiteet ja terapia. Soteuudistuksesta hallituspuolueet pääsivät sopuun ja eduskuntakäsittely siitä alkaa.

Sivistyspuolella panostetaan koulutukseen kaikilla tasoilla. Varhaiskasvatusmaksut alenevat, laatu ja tasa-arvo-ohjelman myötä sovelletaan kolmiportaisen tuen mallia ja pilotoidaan kaksivuotista eskaria. Näillä on tavoitteena vastata ajoissa mm. oppimiseen liittyvissä ongelmissa.  Panostuksia tulee myös ammattikoulutuksen lähiopetukseen sekä työikäisen väestön osaamisen kehittämiseen, se helpottaa ikääntyneiden työllistymistä. Kansalaisjärjestöt ovat erittäin riippuvaisia Veikkauksen tuloista, liikunta ja urheilu jopa 98 prosenttisesti. Veikkauksen tulojen raju pudotus kompensoidaan ensi vuodelle täysimääräisesti. Tulevaisuus on kuitenkin Veikkauksen tulojen suhteen epävarmaa. Sen takia pitää perusteellisesti punnita se, onko nykyinen järjestelmä päivittämisen vai kunnollisen mylläyksen tarpeessa. Hankala rasti mielestäni.

Liikennepuolella on ennätyksellinen määrä liikennehankkeita menossa. Nokialle yksi merkityksellinen on alkukeväästä ministeri Harakalle kaupungintalolla lobbaamamme asemanseudun kehittämis- ja resursointitarpeet, sekä valtion sitoutuminen lähijunapilotin jatkamiseen MAL-sopimuksessa. Työmme ei mennyt hukkaan, kiitos tästä kaupunginjohtajallemme ja muille asiaa edistäneille.

Korona-aikana olemme olleet vaikeassa tilanteessa. Valtio on ottanut isoimmat iskut vastaan turvaten kuntien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimintakyvyn ja samalla turvaten kansalaisten terveyden mahdollisimman hyvin. Se on tullut maksamaan ja valtio velkaantuu rajusti, vaikka kansainvälisesti vertaillen on mennyt hyvin. Talousasiantuntijoiden mukaan nyt on elvytettävä ja päästävä koronasta eroon. Rajoitustoimet ovat ikäviä, mutta välttämättömiä. Parasta talous- ja terveyspolitiikkaa on pitää tauti hallinnassa. Mutta kuten presidentti Niinistö totesi, kyllä tästä selvitään.

Marko Asell, kansanedustaja