Arja Laitinen: Mira Potkosen ulkosalin avajaispuhe

Mira Potkonen, hyvät kutsuvieraat, nokialaiset, 

tervetuloa olympiamitalisti Mira Potkosen nimeä kantavan ulkosalin avajaisiin. Olen valtavan iloinen siitä, että Nokian kaupunki on voinut palkita Miran saavutuksen näin konkreettisella tavalla. Tavalla, josta jää pysyvä jälki Nokian kaupunkiin ja nokialaisille. Ulkosali mahdollistaa ison joukon nokialaisista liikkumisen ja omasta itsestä huolehtimisen. 

Tänään täällä Menkalassa näemme miten maksuton ulkosali tarjoaa liikkujille mahdollisuuden monipuoliseen lihaskuntoharjoitteluun. Ulkosalin laitteet on suunniteltu ja valittu yhdessä Mira Potkosen kanssa. Ulkosalilla pystyy kehittämään koko vartalon päälihasryhmiä. Jokaisessa laitteessa on kuvallinen ohjeistus sekä QR-koodit, joten ne soveltuvat myös aloittelijoille. Kiitos Miralle yhteistyöstä ja innostumisesta tämän projektin läpiviennissä.

Sijainniltaan Menkalan ulkosali mahdollistaa myös vanhempien oman liikkumisen lasten harrastusten aikana ja siten tukee koko perheen hyvinvointia. 

Hyvät kuulijat, 

kun sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueille, jäi kuntiin edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Tämä tehtävä on iso ja se kulkee läpi kaupungin kaikkien palvelualueiden. Jotta onnistumme annetussa tehtävässä, tarvitaan työhön meidät kaikki. Se, mitä kaupunki voi tehdä kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen on vain pieni osa kokonaisuutta. Tämä ulkosali on yksi osa, mutta edelleen tarvitsemme oman motivaatiomme tulle tänne ja harjoitella. 

UKK-instituutti on tutkinut, selvittänyt ja kartoittanut hyvin paljon eri ikäisten ihmisten liikkumista ja liikkumisen vaikutuksia opiskeluun ja työelämään. Monesti heikentynyt kunto kosketaan henkilön yksilöllistä kykyä jaksaa hyvinkin hektisessä työelämässä. Samalla myös työntekijöiden heikkenevä fyysinen kunto haastaa työurat ja talouden. 

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari piirtää jo kuvaa, jossa 2020- ja 2030-luvulla tapahtuva edelleen jatkuva kestävyyskunnon heikentyminen haastaa työväestön terveyden, toimintakyvyn, työurien pidentämisen ja työn tuottavuuden. Hän näkee myös, että tällä kehityksellä ei erityisesti hiemankaan fyysisesti vaativammissa työtehtävissä tulla tulevina vuosikymmeninä enää näkemään yli 50-vuotiaita työntekijöitä. 

Työvoimatilanteessa, jossa olemme juuri nyt työvoiman saatavuuden suhteen tämä skenaario kuulostaa korvaani todella hurjalta. Käytettävissä olevan työvoiman pienentyessä olisi entistä suurempi tarve saada kaikki työikäiset ikäluokat työhön ja pitää heidät toimintakykyisenä.

Sen lisäksi, että liikkumisen ja liikkumattomuuden vaikutuksia voidaan yllä olevan mukaan vertailla ja skenaarioida rahassa on liikkumisella selviä vaikutuksia henkilön itsensä kokemaan hyvinvointiin. Edelleen UUK-instituutin tutkimuksissa on noussut esille se, miten runsaampi liikkuminen ja parempi kestävyyskunto ovat yhteydessä parempaan koettuun työkykyyn. Koettu työkyky kuvaa yksilön voimavarojen, työn vaatimus- ja kuormitustekijöiden sekä ympäristötekijöiden välistä moniulotteista kokonaisuutta. Liikkeelle lähtö, reipas kävely keskustassa, patikointi Ruutanassa, Kivikeskulla tai Luodon saaressa sekä harjoittelu tämän ulkosalin kaltaisissa olosuhteissa lisää siis positiivisesti kokemaamme työkykyä.

On myös tutkittua tietoa siitä, miten voima- ja lihasharjoittelu auttaa meitä kaikkia. Erityisen tärkeää se on ikääntyneiden elämässä. Maailmanlaajuiset kaatumisten ehkäisyn suositukset pitävät sisällään monipuolisia tasa-paino ja voimaharjoitteita, joiden intensiivisen alkuvaiheen jälkeen harjoittelun tulisi jatkua läpi elämän. 

Hyvät avajaisvieraat, 

Nokian kaupunki tekee laaja-alaisesti työtä liikunnan ja hyvinvoinnin saralla. Nokian kaupungin liikkumisen ja urheilun olosuhdetyö 2020–2025 suunta-asiakirja sekä Hyvinvointiohjelma 2022-2030 ovat asiakirjoja, joilla tätä työtä ja yhteistyönrakenteita linjataan, toteutetaan ja seurataan. Hyvinvointiohjelma on kaupunginvaltuuston eli kunnan ylimmän johdon strateginen päätös, joilla kunnassa edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Nokian kaupungin johtoryhmä ohjaa ja monialaisesti asiantuntijoista koottu hyvinvointiryhmä koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kaupungin tasolla. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan palvelualueet ja työntekijät.

Seuraparlamentti, kuntalaisten kuuleminen sekä mukana ottaminen uusien liikuntatilojen suunnitteluun on osa stretagiaa, mutta myös osallistamista. Osallisuuden kautta näemme, että tilat ja toimenpiteet tulevat myös entistä paremmin palvelemaan nokialaisia yksilöitä, yhteisöjä ja seuroja. 

Avajaisvieraat,

näillä avaussanoilla totean Menkalan ulkosalin avatuksi ja vielä, että koska liikkumisen ja hyvinvoinnin vaikutusten saaminen ei ole iästä kiinni, eikä missään vaiheessa ole liian myöhäistä aloittaa – niin aloitetaan tänään. 

Tervetuloa.

24.9.2023 Arja Laitinen

Riikka Puntalo: Demarin kiitokset hallituspuolueille

Pari vuotta sitten kuntapolitiikkaan hypätessä, kävin pohdinnan puoluevalinnastani. Uskon, että kukin poliitiikassa mukana oleva näin on aikanaan toiminut. Toinen nopeammin, toinen pidempään pohtien. Vaikka itselläni ei ollut mitään henkilökohtaista puolue- tai järjestötaustaa, totesin hyvinkin pian itseni kanssa keskusteltua, että liityn jäseneksi sosialidemokraattiseen puolueeseen. Se vain tuntui oikealta ja jotenkin; turvalliselta.

Ennen kuntapolitiikan kokemustani en juurikaan seurannut politiikka, muuta kuin iltapäivälehtien otsikko-tasolla. Voitaneen sanoa, että tietämykseni oli siis aika hatara ja pohjautui lähinnä otsikoiden raflaavuuteen tai algoritmien tuomaan infoon, joka on luonnollisestikin hyvin suppea. Osaaminen, tieto ja mielenkiinto on kuitenkin kasvanut ja minusta on kehkeytynyt hatarasta vähintäänkin keskinkertainen poliitikan seuraaja.

Nykyisen hallituksemme esitykset, ajatukset, suuntaviivat ja budjettiesitys antoivat minulle kuitenkin syvemmän ja todellisen vastauksen siihen, miksi olen mutu-tuntumalla valinnut, kuten olen.

Kun puhutaan kriisi-ajasta, taantumasta, heikosta taloustilanteesta tai muuten yhteiskunnalle haastavasta ajasta, voimme toimia kahdella tavalla: pitää huolta heikoimmista tai ns. potkia kivet kengistä. Nykyinen hallitus ei arkaile tehdä jälkimmäistä, ja se järkyttää minua. Itselleni on täysin selvää, että oli sitten kyse mikrotasolla perheestä, yhteisönä isommasta ryhmästä tai sitten isommassa kuvassa kuntalaisista tai kansalaisista, niin aina pidetään heikomman puolta. Minulle politiikka nimenomaan kiteytyy tuohon lauseeseen. Pidetään heikomman puolta.

Muun muassa asumistuen leikkaukset, työntekijän aseman kurjistaminen ja jälkihuollon ikärajan laskeminen ovat minulle valintoja, jotka kertovat, että olen tehnyt puoluevalintani oikein; minulle sopiviin arvoihin pohjaten. Nyt mutu-tuntuma on todella saanut lihaa luiden ympärille, joten lämmin kiitos siitä hallituspuolueille!

Nokian kaupunkilaisille minulla on kuitenkin vielä paljastus puolueiden välisestä yhteistyöstä: Se todella toimii! Miten hienoa on toimia valtuutettuna kaupungissa, jonka luottamushenkilöiden välillä vallitsee kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiri puolueväristä huolimatta.

Riikka Puntalo
SDP
Kaupunginvaltuutettu
Valtuuston 2. varapj

Raisa Ojala: Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta – SDP ja Pride

Aikana, jolloin Suomen ministereiltä löytyy päivä toisensa jälkeen entistä rasistisempia, synkempiä ja epäinhimillisempiä taustoja, on Priden viettäminen entistäkin tärkeämpää!

Pride-tapahtumat ovat monimuotoisia ja kattavat laajan kirjon ihmisiä eri kulttuuritaustoista. Ne tarjoavat mahdollisuuden kohtaamiseen ja vuoropuheluun eri yhteisöjen välillä. Kohtaaminen ja keskustelu edistävät monimuotoisuuden hyväksymistä ja vahvistavat käsitystä siitä, että me kaikki olemme osa samaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.

Pride-tapahtumat tarjoavat myös enemmistölle tilaisuuden olla vähemmistöjen rinnalla ja osoittamassa, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yhteisiä päämääriä. Yhteiskunnan enemmistöllä on voimakas vaikutusmahdollisuus. Se voi joko vahvistaa syrjintää ja ennakkoluuloja tai toimia muutoksen ajurina kohti avoimuutta ja hyväksyntää.  Enemmistön tulee ottaa vastuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä, jotta voimme luoda yhteiskunnan, jossa jokainen yksilö voi elää vapaasti ja turvallisesti ilman pelkoa syrjinnästä tai stigmatisoinnista.

Itselleni sosialidemokraattisten arvojen perusta on siinä, että jokaisella ihmisellä on yhtäläiset mahdollisuudet, arvo ja oikeudet riippumatta esimerkiksi omasta taustastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään. Pride-tapahtumat edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, tarjoten turvallisen ympäristön, jossa kaikki voivat tuntea itsensä hyväksytyiksi ja arvostetuiksi sellaisina kuin he ovat. Yksi sosialidemokraattisten arvojen kulmakivistä on ihmisten välinen solidaarisuus ja yhteisöllisyys. Pride-tapahtumat tuovat ihmiset yhteen ja vahvistavat yhteisöllisyyden tunnetta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen keskuudessa.

Pride-tapahtumien tärkeys ei rajoitu pelkästään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon edistämiseen. Ne ovat merkittäviä kaikille yhteiskunnan jäsenille, jotka arvostavat tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja yhteisöllisyyttä. Ne ovat tilaisuuksia oppia, lisätä ymmärrystä ja rakentaa yhteiskuntaa, joka kunnioittaa kaikkia sen jäseniä.

Nokia Pride -tapahtuma järjestetään la 15.7. Kello 10 on perhetapahtuma Tehdassaaressa, klo 12.30 lähtee kulkue Tehdassaaresta Poutunpuistoon ja klo 13-16 järjestetään pääjuhla ja Pride-piknik Poutunpuistossa. Nokian demarit jakavat Tehdassaaressa kaasupalloja sateenkaarilipun väreissä ja sään salliessa jätskejä Poutunpuistossa.

Tule mukaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta! Nähdään!

Raisa Ojala

kaupunginvaltuutettu

Nokian Työväenyhdistyksen toiminnanjohtaja

Terveiset 26.6.2023 aluehallituksen kokouksesta

Aluehallituksella oli käsittelyssä pitkä lista asioita ennen kuin alkoi pieni kesätauko. Listalla oli varsin painavaa asiaa, muun muassa palveluverkon kehittämisen periaatteet, vuodeosastojen paikkatarveanalyysi ja loppuraportti, Pirkanmaan psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitys sekä Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden ostaminen.

Usea iso ja konkreettisesti alueen ihmisiä koskettava asia.

Palveluiden verkoston kehittämisestä on järjestetty asukaskysely, kohdennetulla otannalla 800
pirkanmaalaiselle. Toimenpidesuunnitelman valmisteluun osallisettaan myös henkilöstöä ja henkilöstöä infotaan valmistelun edetessä.

Palveluiden verkoston kehittämistä linjaavat yleiset periaatteet ovat:

  1. Asiakaslähtöisyys
  2. Saatavuus ja saavutettavuus
  3. Väestön palvelutarpeen muutokset
  4. Alueelliset osaamiskeskittymät
  5. Palvelujen monimuotoisuus
  6. Kustannustehokkaat palvelut ja tilat
  7. Laaja-alainen yhteistyö

Palveluiden verkoston osakokonaisuudet esitellään myös jaostoissa, vaikuttamistoimielimissä ja yhteistyöelimessä. Valiokunnat käsittelevät periaatteita elokuun alussa kahdessa samansisältöisessä seminaarissa. Jaostojen, valiokuntien ja vaikuttamistoimielimien mahdolliset kommentit ja lausunnot käsitellään aluehallituksen ylimääräisessä kokouksessa 3.8.2023. Aluevaltuusto päättää palveluverkon kehittämisen periaatteista 14.8.2023. Aluehallitus päättää palvelukohtaisista toimenpidesuunnitelmista myöhemmin syksyllä. 

Aikataulu on tiukka. Aika näyttää onko kesälomien aikana mahdollista saada riittävän hyvin ja kattavasti huomioitua eri toimielinten ja henkilöstön kommentteja päätettäväksi tulevaan pohjaesitykseen.

Vuodeosastojen paikkatarveselvityksestä

Palveluiden verkoston ohella tulee syksyllä päätettäväksi Kaupin kampuksen uudistamisohjelma ja vuodeosastoreformi. Tällä tarkoitetaan sitä, missä ja minkä verran Pirkanmaan hyvinvointialueella on jatkossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja. Nämä päätökset ovat herkkiä ja paljon tunteita herättäviä ja varmasti tulemme näkemään myös aluepolitiikkaa hyvinvointialueen sisällä.

Selvityksessä on paljon hyvää. Ennen selvityksen valmistumista oli ajatus virkajohdossa, että vuodeosastopaikkoja on reilusti ja niitä olisi mahdollisuus vähentää. Selvitys kertoo kuitenkin toista. Väestökehitys ja palvelutarpeen kasvu pitää meidän paikkatarpeen nykyisellään ja jopa vähän sitä nostaa.

Meillä on käsissämme haastava yhtälö, paikkoja ei voi vähentää, alueen rahat ovat todella tiukalla ja sote-henkilöstöstä on pula. On siis tehtävä toisin. Selvityksessä on tarkasteltu useampaa vaihtoehtoa, miten palveluverkkoa vuodeosastopaikkojen osalta voidaan tiivistää eli miten palveluita voidaan keskittää. Selvityksen karttaharjoitukset kannattaa poliitikonkin lukea neutraalisti, ilman valmista tunnereaktiota. Nyt meillä on kaipaamaamme tietoa päätöksemme pohjaksi.

En osaa itse vielä ottaa kantaa mikä vaihtoehto on paras, ja missä vuodeosastojen pitäisi sijaita. Siitä olen kuitenkin varma, että jotain pitää tehdä toisin kuin nyt on tehty, muuten hukka perii.

Säästötavoitteet alueella on valtavat ja päätökset siitä mistä säästetään, ovat todella vaikeita. Jos vuodeosastoverkkoa ei tiivistetä niin lisää säästettävää siirtyy vanhusten ja lasten palveluihin. Sekään ei ole helppo kohta. Siksi olen mielissäni, että viranhaltijat ovat tuoneet päätöksenteon tueksi vaihtoehtoja ja toisella tapaa tekemisen malleja.

Vuodeosastoreformi päätetään yhtä aikaa palveluiden verkoston kanssa, sitten vasta näemme kokonaisuuden. Ja jos tai kun jossakin vuodeosasto lakkaa olemasta niin muita palveluita kyseisessä kunnassa säilyy kyllä. Tiesitkö, että joka viides meistä käyttää vuosittain sosiaalipalveluita, mikä on paljon enemmän kuin mitä on esimerkiksi perusterveydenhuollon tarve.

Mutta mitään ei ole siis vielä päätetty, valmistelu jatkuu ja tämäkin asia päätetään lomien jälkeen.

Väliraportti päihde- ja mielenterveyspalveluista

Raportti oli itselleni vielä hurjempaa luettavaa kuin mitä olin osannut tilanteesta ennakoida ja mikä kuva on syntynyt aiemmin. Henkilöstöä puuttuu paljon, yhteistyötä on ollut vähän perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ja asiakas on kenties hukkunut loppumattomiin jonoihin. Tämäkin selvitys antaa keinoja hoitaa tilannetta parempaan suuntaan, mutta henkilöstöpulaan tuskin löytyy nopeita ratkaisuja. On siis tehtävä toisin. Ja näitä toisin tekemisen keinoja ainakin itse odotan viranhaltijoilta, kun lopullinen raportti ja toimenpiteet tulee hallitukselle päätettäväksi.

Tässä kohtaa on pakko pohtia, että selviämme me koskaan näistä jonoista? Tilanne ei ole syntynyt sote- uudistuksen myötä, mutta se on ehkä helppo laittaa sinne. Positiivista ennen kaikkea sote-uudistuksen vinkkelistä on se, että nyt perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito keskustelevat asioista, jos yhdessä löytyisi ratkaisujakin.

Tuomi Logistiikka Oy

Yritys ei ole paljoa kiitosta saanut. Ei ainakaan kuljetusten hoitamisesta. Nyt Pirha on ostamassa Tampereen kaupungilta osakkeita noin 1,8 miljoonalla eurolla. Ja miksi ihmeessä, tätä kysyin hallituksessa. Jos Pirha omistaa jatkossa yksin yli 50 % osakkeista ja ”Tuomesta” tulee sen tytäryhtiö niin tätä yhtiötä pitää ohjata vahvasti Pirhan intressin mukaan. Ei ole mitään järkeä laittaa rahaa 1,8 M€ ja antaa kaiken jatkua kuin ennen.

Minä näen, että tällä panostuksella ”Tuomen” vahvistaa palveluiden hankinta osaamistaan, saada opastusta ja ohjantaa myös strategisissa hankinnoissa ja samalla voimme tiivistää, supistaa Pirhan omaa hankintatiimiä. Tämän hankinnan päättää lopulta valtuusto ja on hyvä seurata millaista keskustelua siellä käydään.

Olisiko yksi tie luopua tästä yhtiöstä ja lähteä reilusti avoimille markkinoille näillä hankinnoilla?

Pirkanmaan hyvinvointialueen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä: Päätöksenteko – pirha.fi
Niitä kannattaa seurata ja olla sote-palveluita koskevassa päätöksenteossa kartalla.

Toivottelen teille hyvää heinäkuuta. Luottamushenkilöllä lomanen menee laiturin nokassa lukien ja pohtien näitä selvityksiä.

Arja Laitinen, aluehallituksen jäsen

Arja Laitinen: Pari sanaa Orpon hallitusohjelmasta


Hallitusohjelma linjaa hyviä asioita hyvinvointialueiden näkökulmasta. Sote on kuitenkin paljon muutakin kuin hyvinvointialueiden omana tuotantona tehtävät toimet. Niin moni jää syystä tai toisesta näiden palveluiden ulkopuolelle.


Iso huoli nousee hallituksen suunnitelmista leikata sote-järjestöjen rahoituksesta. Nämä leikkaukset tarkoittavat merkittävää heikennystä järjestöjen toimintaedellytyksiin. Järjestöt ja järjestöissä toimivat ihmiset tekevät sellaista työtä mitä kukaan muu ei tee. Saman aikainen leikkaus sosiaaliturvaan ja järjestön rahoitukseen on yhdistelmä, jolla on kalliit seuraukset.


Voiko olla huolissaan sotesta, jos ei tunnisteta sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeyttä tässä kokonaisuudessa?


Sosiaaliturvasta leikkaaminen tarkoittaa, että jo nyt heikosti toimeentulevien mahdollisuudet ovat entistä pienemmät eikä hyvinvointialueiden mahdollisuudet vastata kasvaviin palvelutarpeisiin ole kovinkaan hyvät. Tässä kohtaa on ajattelematonta leikata järjestöjen tekemästä korvaamattomasta työstä. Sote-järjestöissä tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä matalan kynnyksen auttaminen mahdollistavat erittäin monien ihmisryhmien pärjäämisen. Heidän, jotka ovat juuri kaikkein haavoittuvammassa asemassa.


Hallitus suunnittelee 100 miljoonan euron leikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin hallituskauden lopulla. Tämä tarkoittaa avustustason laskua nykyisestä lähes 25 prosentilla. Eli joka neljäs euro jäisi sote-järjestöiltä saamatta.


Näiden leikkausten seurauksena järjestöjen tarjoama apu voisi supistua tai loppua kokonaan. Iso määrä ihmisiä jäisi ilman apua ja tuo avuntarve kasvattaisi merkittävästi hyvinvointialueiden kustannuksia. Järjestötoiminta tavoittavat apua tarvitsevia varhain, ehkäisee ongelmien vaikeutumista ja tavoittaa myös niitä ihmisiä, joita palvelujärjestelmä ei pysty auttamaan.


Suomessa on perinteisesti sote pohjannut vahvaan monituottajuuteen. Nyt järjestölähtöisten toimijoiden toimintaedellytyksiä heikennetään. Se ei meille käy!

Arja Laitinen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Aluehallituksen jäsen

Raisa Ojala: Orpon hallitus on lyhytnäköinen kurjistaja

Orpon hallitusohjelma on herättänyt vakavia huolenaiheita ihmisten perustoimeentuloon liittyen, mutta keskityn tässä kirjoituksessa pääasiassa työelämään liittyviin heikennyksiin. Orpon hallitus on lakkauttamassa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan. Näiden tukien lakkauttaminen asettaa merkittäviä haasteita työntekijöille, jotka pyrkivät kehittämään osaamistaan ja ylläpitämään työelämässä tarvittavaa joustavuutta. Tällainen politiikka tuntuu täysin ristiriitaiselta nykyaikaisen työelämän tarpeiden kanssa ja vaarantaa suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnin ja tulevaisuuden.

Aikuiskoulutustuki on ollut merkittävä kannustin aikuisille opiskella ja hankkia uutta osaamista työelämän tarpeisiin ja ehkä tehdä kokonaan alanvaihto mielekkään työuran jatkamiseksi. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen luo esteitä ammatillisen kehityksen polulle ja voi johtaa siihen, että työntekijät jäävät jälkeen nopeasti muuttuvassa työelämässä. Osaamisen päivittäminen ja uusien taitojen oppiminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat työntekijöiden sopeutumisen teknologian ja markkinoiden muutoksiin. On huolestuttavaa, että hallitusohjelma ei tue työntekijöitä tässä tärkeässä pyrkimyksessä, vaan päinvastoin heikentää mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Olin itse viime vuonna kahdeksan kuukautta opintovapaalla ja suoritin ylemmän korkeakoulututkinnon. Opintovapaa mahdollisti kurssien suorittamisen niille annetussa aikataulussa ja antoi samalla joustavuutta omaan arkeen ja pienen hengähdystauon työelämästä. Lisäksi omat uravaihtoehdot työuran viimeisille 35 vuodelle kasvoivat merkittävästi.

Vuorotteluvapaan lakkauttaminen on toinen valitettava päätös hallitusohjelmassa, joka heikentää työntekijöiden asemaa ja joustavuutta. Vuorotteluvapaa on ollut arvokas työväline työurien pidentämisessä ja työelämän kuormituksen helpottamisessa. Se on tarjonnut mahdollisuuden levätä, hankkia uusia taitoja tai jopa kokeilla eri työtehtäviä, samalla kun toinen työnhakija saa arvokasta työkokemusta. Tämä järjestelmä on luonut tasapainoa työmarkkinoille ja antanut mahdollisuuksia niille, jotka haluavat pysyä työelämässä pidempään. Nyt kun tämä tuki poistetaan, seurauksena voi olla lisääntynyt työuupumus, stressi ja epävarmuus työntekijöiden keskuudessa.

On hälyttävää, että hallitusohjelmassa nämä tärkeät tukijärjestelmät nähdään säästökohteina eikä niiden arvoa työntekijöiden hyvinvoinnille ja työurien jatkumiselle tunnisteta. Tämä viestii tietämättömyydestä työntekijöiden tarpeita kohtaan ja osoittaa hallituksen puutteellista ymmärrystä nykyaikaisen työelämän vaatimuksista. On vaikea nähdä, miten työelämä voi kehittyä ja kansakunta menestyä ilman jatkuvaa panostusta työntekijöiden osaamiseen ja hyvinvointiin.

Palkattomasti sairaana vai kipeänä töissä?

Orpon hallitusohjelman sisältämä päätös ottaa käyttöön palkaton 1. sairauspoissaolopäivä on kolmas esimerkki politiikasta, jossa päätöksen vaikutuksia ei ole lainkaan arvioitu. Tämä päätös kohdistuu erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin työntekijöihin. Päätös asettaa erityisen suuren taakan pienituloisille, naisille, hoitajille ja varhaiskasvattajille, joilla on usein jo entuudestaan haastavaa taloudellisesti. Tällainen politiikka on epäoikeudenmukaista ja lisää eriarvoisuutta yhteiskunnassa.

Palkattoman sairauspoissaolopäivän käyttöönotto rankaisee erityisesti niitä työntekijöitä, jotka eivät voi tehdä työtään kotoa käsin tai joilla on esimerkiksi varhaiskasvatusikäisiä lapsia ja paljon infektiosairauksia. Pienituloisilla ja osa-aikatyötä tekevillä työntekijöillä on usein vähemmän taloudellista pelivaraa ja yksi palkaton päivä voi aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia heidän taloudelliselle tilanteelleen. Lisäksi tämä päätös luo painetta sairaana työskentelemiseen, mikä puolestaan voi johtaa tautien leviämiseen työpaikoilla ja heikentää työntekijöiden hyvinvointia entisestään. Hoitoalalle tarvitaan kipeästi uutta työvoimaa, mutta Petteri ilmeisesti luulee, että kipeä työvoima ajaa saman asian..

Orpon hallituksen päätös palkattomasta 1. sairauspoissaolopäivästä kertoo välinpitämättömyydestä pienituloisia, naisia, hoitajia ja varhaiskasvattajia kohtaan. Sen sijaan, että tarjottaisiin tukea ja helpotusta näille työntekijöille heidän työ- ja perhe-elämänsä yhteensovittamisessa, heitä rankaistaan taloudellisesti ja lisätään heidän taakkaansa. Tämä päätös on vastuuton ja heikentää näiden työntekijäryhmien hyvinvointia sekä yhteiskunnan tasa-arvoa.

Kyyti Orpon kyydissä tulee olemaan kylmää, jopa hyytävää.

Raisa Ojala

työterveyshoitaja (YAMK)

toiminnanjohtaja

kaupunginvaltuutettu

Valtuustoaloite 12.6.2023: Koulunkäynninohjaajien lomautusten välttäminen, koululaisten kesätoiminta ja puistoruokailu

Nokian kaupunki on lomauttanut ja osa-aikaistanut useiden vuosien ajan koulunkäynninohjaajia. Koulunkäynnin ohjaajien työpanos kouluarjessa on merkittävä ja heidän ammattitaidolleen olisi käyttöä myös koulujen loma-aikoina. SDP:n valtuustoryhmän mielestä yksien kaupungin pienipalkkaisimpien ammattilaisten lomauttaminen vuosi vuoden jälkeen on häpeällistä.

Perheen ja työn yhdistäminen on haaste monessa taloudessa varsinkin näin koululaisten kesäloma-aikaan. Länsinaapurissa, Ruotsissa, kaikille koululaisille taataan kuusivuotiaasta siihen kevätlukukauteen, kun lapsi täyttää 13 vuotta paikka aamu- ja iltapäiväkerhosta ja lisäksi ohjattua toimintaa on myös kesäkuukausina. Fritidshem -toiminnassa taataan lapsille turvallista ja mielekästä ohjelmaa niille ajoille, kun heidän huoltajansa ovat töissä. Pienten koululaisten loma-ajan toiminta on tärkeää erityisesti äitien työllisyyden ja työelämän tasa-arvon vahvistajana.

Monessa kaupungissa tarjotaan alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille kesäaikaan ilmainen lounas, ”puistoruokailu”. Helsingissä puistoruokailulla on pitkät perinteet. Sitä alettiin tarjoamaan vuonna 1942 keskellä sotaa, kun lapsille haluttiin taata ainakin yksi lämmin ateria päivässä. Tänä päivänä palvelu on edelleen suosittu ja leikkipuistoissa nautitaan yli 200 000 lautasellista ruokaa kesän aikana. Moneen perheeseen on koronan myötä tullut taloudellisia haasteita ja toisaalta vanhempien töissä ollessa lasten loma-ajan ruokailut voivat olla hankalia järjestää. Puistoruokailut ovat jo laajasti käytössä monessa kaupungissa.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupunki selvittää:

  1. miten koulunkäynnin ohjaajien lomautukset voidaan välttää v. 2024 alkaen
  2. voiko koululaisten kesäloma-ajalle luoda ”Nokian mallin”, jossa alakoululaiset saisivat kesäloma-ajalle turvallista ja mielekästä ohjelmaa
  3. onko ohjaajien lomautusten välttäminen, koululaisten kesälomatoiminta ja puistoruokailut mahdollista yhdistää

Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2030 -strategian missiona on hyvinvoivat nokialaiset. SDP:n valtuustoryhmän mielestä em. asioiden selvittäminen ja käyttöönotto tukee erityisesti nokialaisten lapsiperheiden hyvinvointia. Edellytämme, että selvitykset ovat valmiita v. 2024 talousarviokäsittelyyn mennessä.

SDP:n valtuustoryhmä

Valtuustoaloite 15.5.2023: Rintamaveteraanitunnuksen omaavien lyhytaikaisen hoivan mahdollistaminen/jatkaminen

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Nokian kaupunki ottaa vastuulleen
rintaveteraanitunnuksen omaavien veteraanien intervallijaksojen (ns. vuorohoidon) jatkamisen
hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Jaksot mahdollistetaan jo vuoden 2023 aikana ja vuoden 2024
talousarvioon varataan raha näitä varten.


Nokian kaupungissa on tällä hetkellä seitsemän rintamaveteraanitunnuksen omaavaa veteraania.


Pirkanmaan hyvinvointialueella, osana palveluiden yhtenäistämistä, on rintamaveteraanien lyhytaikainen
hoiva lopetettu. Kyseessä on Nokialla aiemmin ollut automaattisesti, säännöllisesti toistuvien viikkojen
välein ns. intervallijakso/vuorohoito. Nyt tarve jaksolle arvioidaan aina yksilöllisesti asiakkaan tilanteen
mukaan ja veteraanien palveluita kohdennetaan enemmän asiakkaan kotiin.


Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien ja samalla
Valtionkonttorin määräraha intervallijaksoihin päättyi. Ainoat poikkeukset ovat virallisen
omaishoitostatuksen vapaiden maksaminen sekä ympärivuorokautisen palvelutarpeen päätöksen jälkeisen
paikan odottaminen.


Nokian kaupunki on tarjonnut tämän palvelun rintamaveteraaneille 12/2022 loppuun saakka, vaikka
Valtionkonttorin määräraha on päättynyt 2019.

Nokialla 15.5.2023
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Alisenjärven rannalla sijaitseva Nupula vuokrattu koristytöille

Bc Nokian 2007, 2008 ja 2009 -syntyneiden tyttöjen koripallojoukkue on vuokrannut Nupulan Nokian Nuorten puolesta yhdistykseltä. Koristytöt hoitavat Nupulan vuokraus- ja ylläpitotoimintaa kesäkauden 2023 ajan ja keräävät sen avulla rahaa tulevan kauden kuluihin. Samalla Nokian Nuorten puolesta yhdistyksen jäsenten talkoomäärä kevenee ja yhdistys tukee tärkeää junioriurheilutoimintaa. Kaikki voittavat!

Nupulaa voit vuokrata puhelimitse soittamalla 044 377 7670.

Hinnat: ma-to 140€ /päivä ja pe-su 200€ /päivä (Nuorten puolesta yhdistyksen ja Bc Nokian juniorien hinnat erikseen).

Nupulasta lisätietoa: Vuokratilat -kohdassa.