Sosialidemokratia on maailmankatsomuksellisesti moniarvoinen liike, jonka aateperintö on sosialismin teorioiden ohella saanut vaikutteita eri aikakausien humaanista filosofiasta, kristillisestä etiikasta ja valistuksen edistysaatteista. Sosialidemokratia kehittyi poliittisen, ammatillisen, osuustoiminnallisen ja sivistyksellisen toiminnan kautta osana monimuotoista kansalaisyhteiskuntaa.

SDP:n perusarvojen lisäksi Nokian demareiden päätöksentekoa ohjaavat seuraavat arvot: